Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Rekordstor prisvekst i hyttemarkedet

Prisene på fritidsboliger steg med 10,1 prosent i 2022. Omsetningen av hytter er tilbake til der den var før pandemien.

Den typiske fritidsboligen i Norge koster nå 2.965.980 kroner, viser fersk statistikk for kjøp og salg av fjellhytter, sjøhytter og innlandshytter.

Mens prisutviklingen i boligmarkedet avtok gjennom 2022, har det ikke skjedd i hyttemarkedet, hvor det var en historisk prisvekst.

– Den sterke prisveksten må sees i sammenheng med økt vilje til å prioritere fritidsbolig, sier administrerende direktør Henning Lauridsen i Eiendom Norge.

Tallene viser også at fritidsboligmarkedet er tilbake til samme nivå som før pandemien.

– Det har de siste ti årene vært en sterk vekst i hyttemarkedet som ble toppet med det sterke oppsvinget under pandemien, sier Lauridsen.

I 2022 var det flest omsetninger i hyttekommunene Trysil, Ringsaker og Vinje.

Nesten 6.000 hytter ble omsatt i bruktmarkedet. 2910 var fjellhytter, 1874 var sjøhytter og 1675 var innlandshytter.

– Det er stort sett de samme hyttekommunene som bytter på å ha flest omsetninger, noe som ikke er overraskende da disse hyttekommune også har flest hytter totalt sett, sier Lauridsen.