- En viktig årsak til at vi har lykkes er at vi har mange medarbeidere med lang erfaring, bred kompetanse og ikke minst lokal kunnskap, sier Ronny Robertsen.

Rekordstor ordreinngang for Veidekke i nord

Veidekke Entreprenør har hatt en solid vekst i Nord-Norge de siste fem årene, og nå opplever de en ordreinngang de aldri har opplevd før.

- Fra juni og frem til i dag har vi fått nye bygg- og anleggsoppdrag for over 650 millioner kroner. Oppdragene spenner over alt fra å bygge jordobservatorium i Ny-Ålesund på Svalbard til drift- og vedlikehold av veier i Sør-Salten, sier distriktsleder Ronny Robertsen i Veidekke.

- En viktig årsak til at vi har lykkes er at vi har mange medarbeidere med lang erfaring, bred kompetanse og ikke minst lokal kunnskap. Sammen har vi klart å firedoble Veidekkes entre­prenør­omset­ning siden 2009. Vi har også klart å ansette nye dyktige medarbeidere i løpet av det siste året, men vi trenger flere. Det er særlig erfarne ingeniører vi er ute etter nå, forteller Robertsen.

Satser lokalt og regionalt

Fra kontoret på Bodø flyplass leder Robertsen en organisasjon som totalt teller 150 medar­beidere med en samlet årlig omsetning i nord på over 800 millioner kroner.

- Vi er en lokal og regional entreprenør med bred kompetanse og kunnskap om Nord-Norge. Til de store og komplekse oppdragene som rassikringen i Lofoten og byggingen av Raggovidda Vindkraftpark, henter vi dessuten ressurser fra hele Veidekkekonsernet, fortsetter Robertsen.

Fortsatt vekst

- Vi ser for oss fortsatt vekst de neste årene, for etterslepet på vedlikehold og behovet for investeringer innen bygg- og anleggsmarkedet vil være stort i vår landsdel i lang tid fremover. Vi har god tilgang på fagarbeidere og lærlinger, men trenger flere ingeniører med kompetanse og erfaring fra vår bransje, avslutter Robertsen.

Veidekke Entreprenør AS, Distrikt Nord, har sitt geografiske virkeområde i Nordland, Troms og Finnmark, samt på Svalbard. Virksomheten omfatter alt fra bygging av offentlige og private næringsbygg, drift og vedlikehold av veier til små og store anleggs­prosjekter. Egen avdeling i Finnmark, Hammerfest Entreprenør AS.