Baard Schumann, administrerende direktør i Selvaag Bolig. Foto: Svanhild Blakstad

Rekordresultat og rekordutbytte for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3,23 milliarder (3,0) kroner, og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 19,4 prosent - noe som tilsvarer 626 millioner kroner (514).

Sterke resultater og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på 1,80 kroner per aksje for andre halvår 2017. Det gir et utbytte på totalt 3 kroner per aksje for året.

- 2017 har vært et svært godt år for Selvaag Bolig med tidenes beste IFRS-resultat og rekordutbytte. Fremtidsutsiktene er også gode. Ved utgangen av året hadde vi 1 463 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6994 millioner. 73 prosent av disse er allerede solgt, og vi ser tydelige tegn til bedring i markedet, sier administrerende direktør Baard Schumann

- Vi er optimistiske med tanke på markedsutviklingen i kjerneområdene våre i året som kommer. Renten er lav, og befolkningsvekst og sentralisering gir et stort behov for nye boliger i områder vi har en sterk posisjon, legger Schumann til.