– 2018 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer, sier administrerende direktør Olav H. Selvaag. Foto: Svanhild Blakstad

Rekordresultat for Selvaag Bolig

Selvaag Bolig hadde driftsinntekter på 3.342 millioner kroner og en EBITDA-margin justert for finanskostnader på 24,8 prosent i 2018.

- Sterke resultater og positive fremtidsutsikter gjør at selskapets styre foreslår et utbytte på 2,50 kroner per aksje for andre halvår 2018. Det gir et utbytte på totalt 4,50 kroner per aksje for året, heter det i en melding fra selskapet.

 – 2018 var et svært godt år for Selvaag Bolig med sterke resultater og høy avkastning til selskapets aksjonærer. Dette er et resultat av systematisk arbeid over tid, strategiske prioriteringer og effektiv prosjektutvikling, sier administrerende direktør Olav H. Selvaag.

– Vi opplever god interesse for boligene vi har i salg, og markedsutsiktene er gode. Vi har attraktive prosjekter i områder med et stort behov for nye boliger. Starten på 2019 har vært god og i løpet av året skal vi i gang med flere store prosjekter blant annet i Follo, Asker, Lørenskog, Trondheim og Bergen, legger Selvaag til.

Selskapet har nå 1.449 boliger under bygging med en samlet salgsverdi på 6.712 millioner kroner.

Hovedpunkter for året 2018 (2017)
- IFRS: Driftsinntekter på NOK 3 342 millioner (3 229), EBITDA justert for finanskostnader NOK 827 millioner (626). Det tilsvarer en margin på 24,8 prosent (19,4)

- Resultat per aksje: NOK 6,14 (4,35)

- NGAAP: Driftsinntekter NOK 2 975 millioner (2 971). EBITDA på NOK 612 millioner (680). Det tilsvarer en margin på 20,6 prosent (22,9)

- Ekstern verdivurdering av tomtebank til NOK 1 610 over bokført verdi

- 840 boliger netto igangsatt (799), 854 boliger netto ferdigstilt (690) og 849 boliger netto overlevert til kjøper (737)

-696 boliger solgt netto (701)

Hovedpunkter for fjerde kvartal 2018
- 1 449 boliger netto under bygging (1 463) med en samlet salgsverdi på 6 712 millioner (6 994)

- 66 prosent av boliger under bygging (73) solgt ved utgangen av kvartalet

- 70 prosent av boligene som ferdigstilles i 2019 er solgt

- IFRS: Driftsinntekter på NOK 1 625 millioner (1 259), EBITDA justert for finanskostnader NOK 513 millioner (242). Det tilsvarer en margin på 31,6 prosent (19,3)

- Resultat per aksje: NOK 3,93 (1,78)

- NGAAP: Driftsinntekter NOK 1 033 millioner (689). EBITDA på NOK 196 millioner (104). Det tilsvarer en margin på 18,9 prosent (15,1)

- 402 boliger netto igangsatt (217), 441 boliger netto ferdigstilt (336) og 421 boliger netto overlevert til kjøper (355)

- 148 boliger solgt netto (168)

- Styret foreslår et utbytte for andre halvår 2018 på NOK 2,50 per aksje. Utbyttet totalt for 2018 vil da være NOK 4,50 per aksje (3,00)