Kjøpesenter- og boligprosjektet Rortunet nærmer seg slutten. P-huset ligger i den spisse delen nærmeste i bildet, og kjøpesenter i resterende. I prosjektet blir det også bygget fem boligblokker.
Kjøpesenter- og boligprosjektet Rortunet nærmer seg slutten. P-huset ligger i den spisse delen nærmeste i bildet, og kjøpesenter i resterende. I prosjektet blir det også bygget fem boligblokker.Foto: Insenti.

Rekordprosjekt for Insenti nærmer seg slutten

Sommeren 2019 markerte Schage oppstarten på gigantprosjektet Rortunet på totalt 56.000 kvadratmeter. Kjøpesenteret og parkeringshuset på 42.500 kvadratmeter er allerede overlevert, og det jobbes nå med ferdigstillelse av de fem boligblokkene på taket av kjøpesenteret.

Rortunet er Insenti sitt desidert største prosjekt noensinne, skriver selskapet i en pressemelding.

– I de mest produktive periodene har vi hatt rundt 300 personer i sving på byggeplassen, noe som har satt høye krav til oss i prosjektledelsen, sier Arvid Horn, ansvarlig prosjektleder i Insenti.

I rute

Byggingen av Rortunet er gjennomført med byggherrestyrte delentrepriser og prosjektet er tegnet av arkitektfirmaet Halvorsen & Reine as.

Prosjektleder Arvid Horn mener prosjekter av denne størrelsen, og med dette tidsforløpet, kan sammenlignes med å drive en bedrift.

– Når vi blander inn korona i sammenhengen, har man et sett med utfordringer som må håndteres og løses fortløpende. Da er man helt avhengig av tydelige planer, ryddig og effektiv gjennomføring, dyktige håndverkere og god strukturering av mannskap, sier han.

– At vi leverte kjøpesenteret og parkeringshuset til tidsfristen, og er veldig godt i rute med ferdigstillelse og overlevering av boliger, er bevis på at vi har lykkes, fortsetter han.

I alt har 20 fra Insenti vært involvert i prosjektet. Fra venstre: Johan Aanonsen, Jon Svansrud, Arvid Horn, Bjørn Erik Henriksen, Nils Erik Garstad og Morten Åmodt, alle fra Insenti.
I alt har 20 fra Insenti vært involvert i prosjektet. Fra venstre: Johan Aanonsen, Jon Svansrud, Arvid Horn, Bjørn Erik Henriksen, Nils Erik Garstad og Morten Åmodt, alle fra Insenti.Foto: Insenti.

Stor interesse

Rortunet ligger langs Slemmestadveien, syv kilometer sørøst for Asker sentrum. Tidligere huset tomten et forholdsvis lite og slitent kjøpesenter.

– Rortunet har høstet mye oppmerksomhet og interesse. Allerede ved salgslanseringen ble det solgt 92 av totalt 122 leiligheter. I dag er alle leilighetene solgt, og det er kun ett næringslokale som ikke er utleid, opplyser Horn.

Som en del av prosjektet er det også bygget 100 pendlerparkeringer for folk som reiser til Oslo med buss.

Ferdig i 2022

I slutten av oktober åpnet kjøpesenteret med 37 butikker, tre spisesteder og fem helseaktører. I disse dager jobbes det med å ferdigstille leilighetene. Dette arbeidet skal sluttføres i løpet av første kvartal 2022, skriver Insenti i meldingen.

– Åpningen av kjøpesenteret og parkeringshuset var et stolt øyeblikk for alle involverte, men vi er ikke ferdig. Nå er fokus på leilighetene og vi har allerede overlevert de 38 første. Med det er vi godt i rute i forhold til den totale ferdigstillelsen og overleveringen av Rortunet, sier Arvid Horn.