Holmgaard fra BoligPartners Herskapelig-serie

Rekordoverskudd i BoligPartner

Etter fjorårets oppkjøp av Rogalandsentreprenøren Sagabo, kan BoligPartner sammen med Sagabo notere seg et rekordoverskudd på 25 millioner kroner for 2013.

Omsetningen ble i overkant av 700 millioner kroner.

– Overskuddet isolert er kanskje ikke imponerende, men i lys av at vi i 2013 forskutterte ekstraordinært 30 millioner i markedsføring og organisasjonsbygging, så må vi si oss svært godt fornøyd med resultatet, sier administrerende direktør Gunnar August Wedvik.

Fjorårets ordreinngang økte med 25 % og vil gi BoligPartner et godt grunnlag for økte resultater i 2014.

– Vi forventer at fjorårets investeringer i markedsapparatet vil gi økt ordreinngang også i 2014. Vi ser allerede nå at satsningene i Rogaland og Trøndelag – i tillegg til hyttesegmentet – vil bidra positivt til dette, kommenterer Wedvik.

– Boligmarkedet er noe varierende rundt omkring i Norge, men i sum er det tilfredsstillende. Forespørslene etter våre hus, og aktivitetene vi gjennomfører på våre 54 salgskontorer landet rundt er god. Vi jobber også med å etablere 10 nye salgskontorer i 2014.

– 2014 blir med andre ord et spennende år for oss i BoligPartner, avslutter Wedvik.

BoligPartner leverer arkitekttegnede hus, hytter og flermannsboliger innenfor ferdighuskonseptet og har mer enn 20 års fartstid som norsk boligbygger. Siden etableringen i 1993 har BoligPartner bygget mer enn 5500 boliger for sine kunder.