Rekordomsetning av fritidseiendommer

Aldri har det blitt omsatt så mange bebygde fritidseiendommer i fritt salg som i 3. kvartal 2005. Hele 2 600 omsetninger ble registrert dette kvartalet, melder SSB.

Det ble tinglyst 3 400 flere omsetninger av fast eiendom de tre første kvartalene i år enn i samme periode året før. Samlet omsetningsverdi økte med 16, 4 milliarder kroner. Det ble omsatt eiendommer til en samlet verdi av 143,8 milliarder kroner i 1.-3. kvartal 2005. Det er en økning på 13 prosent sammenliknet med de tre første kvartalene i 2004. Omsetningsverdien økte for nesten alle fylker. Det var 3. kvartal som bidrog mest til økningen i omsetningsverdi i 2005. Samlet omsetningsverdi for 3. kvartal 2005 var hele 10 milliarder høyere enn for samme kvartal i 2004. Det ble tinglyst 124 300 omsetninger av fast eiendom i 1.-3. kvartal i år, en økning på 3 prosent sammenliknet med de tre første kvartalene i fjor. Fordelt på kvartaler var det en nedgang i antall omsetninger på 4 prosent i 1. kvartal, mens omsetningen økte med henholdsvis 3 og 9 prosent i 2. og 3. kvartal. Økning for bolig- og fritidseiendommer For bolig- og fritidseiendommer var det en økning i antall omsetninger i 1.-3. kvartal i år sammenliknet med samme periode i fjor. Antall omsatte fritidseiendommer økte mest med 3 prosent, mens økningen for boligeiendommer var på 1 prosent. Rekord for fritidseiendommer Aldri har det blitt omsatt så mange bebygde fritidseiendommer i fritt salg som i 3. kvartal i år. Hele 2 600 omsetninger ble registrert dette kvartalet. Gjennomsnittspris per omsetning var på 860 000 kroner, en økning på 12 prosent sammenliknet med samme kvartal i fjor. Overdragelser av fritidseiendommer på festet tomt kommer i tillegg og inngår ikke i tallene ovenfor. Gjennomsnittspris per boligomsetning øker Det ble tinglyst 21 100 omsetninger av boliger i fritt salg i 3. kvartal 2005. Gjennomsnittsprisen per omsetning for disse eiendommene var 1,8 millioner kroner. Det er 10 prosent mer enn i samme kvartal året før. Sett i forhold til 2. kvartal i år økte gjennomsnittsprisen på landsbasis med 2 prosent.