Mange av hyttene som fikk igangsettingstillatelse i løpet av 2021, ble ferdigstilt i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Mange av hyttene som fikk igangsettingstillatelse i løpet av 2021, ble ferdigstilt i 2022. Foto: Terje Pedersen / NTB

Rekordmange nye hytter i 2022

I fjor ble det ferdigstilt 6.690 nye fritidsboliger. Det er en oppgang på 26,1 prosent fra året før, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Under koronapandemien ønsket stadig flere å bygge seg fritidsboliger, noe som førte til et rekordstort antall igangsettingstillatelser i 2021.

– Vi ser nå at en stor andel av fritidsboligene som fikk igangsettingstillatelse i løpet av 2021, ble ferdigstilt i 2022, sier rådgiver Jens Mathiesen i Statistisk sentralbyrå.

Ifølge SSB-tallene ble det ferdigstilt 6.690 nye fritidsboliger i fjor, en oppgang på 26,1 prosent fra året før.

Men tallene viser også at det ikke blir en varig oppgang i hyttebyggingen. Antall igangsettingstillatelser i fjor var på 5.676, som er en nedgang på 23,9 prosent. Dermed avtar tallene til rundt samme nivå som før rekordåret 2021.

– En mulig årsak til at færre vil bygge er at folk er blitt noe mer forsiktig med å investere i fritidsboliger på grunn av den økonomiske situasjonen, sier Mathiesen.