Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at mye av den store økningen skyldes høyere petroleumsskatt, som ga 883 milliarder kroner til statskassa. Foto: Gorm Kallestad / NTB
Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at mye av den store økningen skyldes høyere petroleumsskatt, som ga 883 milliarder kroner til statskassa. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Rekordhøye skatter i fjor – ble betalt over 1700 milliarder kroner i skatt

I Norge ble det i fjor betalt inn rundt 1702 milliarder kroner i skatt. Det er det høyeste tallet som noensinne er registrert, ifølge Skatteetaten.

Til sammenligning ble det betalt inn 1057 milliarder kroner i skatt for inntektsåret 2021.

Skattedirektør Nina Schanke Funnemark sier at mye av den store økningen skyldes høyere petroleumsskatt, som ga 883 milliarder kroner til statskassa i fjor.

– Men også for selskaper, lønnsmottakere, pensjonister og personlig næringsdrivende er tallene høyere enn tidligere år, forteller hun.

Videre viser tallene at 405.000 selskaper til sammen betalte 164 milliarder i skatt.

Flest fikk penger til gode

Onsdag klokken 5 publiserte Skatteetaten skattelistene som viser hva den enkelte nordmann hadde i inntekt, formue og skatt i fjor.

– Skattelistene viser ikke hva du har i lønnsinntekt, men den forteller hva du har i nettoinntekt. Dette er altså inntekten din minus fradragene du har krav på. På samme måte viser ikke tallene for formue hvor mye du har i banken, men hvilken netto formue du har, sier Funnemark.

Tallene viser at cirka 4,3 millioner lønnstakere, pensjonister og personlig næringsdrivende betalte inn 655 milliarder kroner til fellesskapet.

Av disse fikk over 3,2 millioner tilbakebetalt mer enn 42 milliarder kroner – i gjennomsnitt 12.898 kroner. 740.000 måtte betale til sammen 28 milliarder i restskatt – i gjennomsnitt 37.899 kroner.

«Snoke»-forslag gikk ikke gjennom

Fram til skatteåret 2013 kunne hvem som helst søke i skattelistene anonymt og sjekke andre personers inntekt, formue og skatt.

Så besluttet Solberg-regjeringen å fjerne denne muligheten i 2014.

Tanken på at folk kunne se at du hadde søkte dem opp i skattelistene, virket avskrekkende på mange nordmenn. I 2012 ble det gjennomført 16,5 millioner søk i skattelistene. I 2022 var tallet nede i 1,3 millioner.

I mars i år ble det fremmet et forslag i Stortinget om å gjeninnføre muligheten til å «snoke» i skattelistene. Men forslaget falt, og flertallet besluttet i stedet å be regjeringen gjennomgå saken, uten at det har kommet en avklaring.

– For å søke i skattelistene må du logge deg inn på Skatteetatens hjemmeside. Søkene er ikke anonyme, og det loggføres hvem du har søkt på i skattelistene, slik at du kan se hvem som søker på deg, opplyser Skatteetaten.