Forrige uke endte med den høyeste vindkraftproduksjonen i Norge på én uke noensinne, ifølge NVE. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB
Forrige uke endte med den høyeste vindkraftproduksjonen i Norge på én uke noensinne, ifølge NVE. Illustrasjonsfoto: Tore Meek / NTB

Rekordhøy vindkraftproduksjon i Norge i forrige uke

Den høyeste vindkraftproduksjonen på én uke i Norge noensinne ble målt i forrige uke, opplyser Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).

– Både kraftforbruket og kraftproduksjonen gikk opp i forrige uke. Høyere vindkraftproduksjon sto for det meste av økningen, og det ble den høyeste vindkraftproduksjonen på én uke i Norge noensinne, sier direktør Inga Nordberg for energi- og konsesjonsavdelingen i NVE i en pressemelding.

Den samlede vindkraftproduksjonen sist uke var på 522 GWh i Norge. Den utgjorde om lag 15 prosent av den samlede kraftproduksjonen.

– Vi er nå inne i den perioden av året hvor nedbøren begynner å legge seg som snø i fjellet, og kraftprodusentene bruker vannet som er spart på gjennom høsten, for å produsere strøm. Både denne uken og gjennom vintermånedene vil magasinfyllingen gradvis gå nedover, sier Nordberg.

Den svenske vindkraftproduksjonen falt i forrige uke på grunn av ising i vindturbinene. Dette bidro til en rekordhøy eksport fra Midt- og Norge-Norge til områdene i Sverige med høye priser.

Kaldt vær, høyt forbruk og lavere vindkraftproduksjon i resten av Norden bidro til økte priser i uka som gikk. I Nord-Norge tredoblet ukesprisen seg. Likevel hadde alle prisområdene i Norge lavere priser enn resten av Norden og på kontinentet.

– Kraftsituasjonen i Norge det neste halvåret vil være avhengig av været og de urolige forholdene i Europa. Dette er usikre faktorer som gjør at situasjonen i det sørlige Norge fortsatt kan bli krevende til våren. Så lenge prisene på gass og andre brensler forblir høye, kan vi forvente at de norske strømprisene kan ligge på et høyt nivå også framover, skriver NVE.