Konsernsjef Trond Tuvstein er godt fornøyd med 2021-tallene.
Konsernsjef Trond Tuvstein er godt fornøyd med 2021-tallene.Foto: Trym.

Rekordår for Trym - økte omsetningen med 80 prosent

Eiendoms- og entreprenørkonsernet Trym økte omsetningen med 80 prosent i 2021, og resultatmarginen ligger på over ti prosent.

Samlede inntekter i 2021 ble på 1.172 millioner kroner, sammenlignet med 650 millioner kroner i 2020, noe som tilsvarer en omsetningsvekst på 80 prosent. Både eiendoms- og entreprenørvirksomheten har bidratt til inntektsveksten, opplyser Trym i en pressemelding.

Trym er et integrert eiendoms- og entreprenørkonsern med Trondheim som hjemmemarked. Ifølge konsernet ligger både omsetning og inntjening for fjoråret på et rekordhøyt nivå.

Resultatet før skatt endte for 2021 på 121 millioner kroner, noe som gir en fortjenestemargin på 10,3 prosent. Til sammenligning rapporterte konsernet et resultat før skatt på 23 millioner kroner for 2020, står det i meldingen.

Fornøyd konsernsjef

Konsernsjef Trond Tuvstein er godt fornøyd med prestasjonene i 2021.

– Resultatene for 2021 er gode og i tråd med den langsiktige planen vi har lagt for Trym. Nå konsentrerer vi oss om å realisere den rekordstore ordrereserven entreprenørselskapene våre sitter på, samtidig som vi gleder oss til å lansere flere eiendomsprosjekter for markedet i nær fremtid, sier Tuvstein.

Godt fjerde kvartal

Trym-tallene viser at omsetningen for fjerde kvartal 2021 endte på 365 millioner kroner, sammenlignet med 194 millioner kroner i samme periode året før. Resultat før skatt utgjorde 43 millioner kroner, med en fortjenestemargin på 11,9 prosent. Forrige år var tilsvarende tall 9 millioner kroner og en fortjenestemargin på 4,8 prosent for fjerde kvartal.

Ved utgangen av året hadde konsernet en verdijustert egenkapitalandel på 59 prosent, netto rentebærende gjeld på 232 millioner kroner og en likviditetsbeholdning på 141 millioner kroner.

Strategiske grep

Trym skriver i meldingen at det gjennom 2021 er gjennomført en rekke strategiske grep for å posisjonere Trym for videre vekst. En ny treårig senior sikret obligasjon på 300 millioner kroner er på plass, og den nye gjeldsstrukturen gir økt fleksibilitet og finansiell kapasitet til å forfølge nye forretningsmuligheter fremover, ifølge konsernet.

Gjennom 2021 har totalt 54 nyansatte sluttet seg til Trym, opplyser konsernet.