<p>Arbeidende styreleder Stian Molstadkroken (t.v) og daglig leder Espen N. Pettersen i Landheim AS, mener det er mulig å nå en omsetning på 150 millioner kroner innen 2023.</p>Landheim har sin produksjon på Skreia i Oppland.De siste årene har Landheim levert blant annet veggelementer til både sykehjem, boliger og næringsbygg.Landheim investerte nylig i en ny såkalt Hundegger-maskin og har nå tre slike precutt-maskiner.Elementdelen av Landheim vil omsette for rundt 20 millioner kroner i 2019.

Rekordår for Landheim – sikter seg inn på 150 millioner

2019 blir et meget godt år for element-, precut- og takstolprodusenten Landheim. Nå er selskapet i ferd med å sluttføre en strategi hvor målsettingen er dobling av omsetningen frem mot 2023.

Etter et rekordår i 2017, sørget først og fremst nedgang i takstolmarkedet for at veksten i Landheim AS bremset opp i fjor. I 2019 har aktiviteten tatt seg kraftig opp og selskapet ligger nå an til en vekst på rundt 25 prosent. Daglig leder Espen N. Pettersen i Landheim, er meget fornøyd med utviklingen i 2019, og han legger ikke skjul på at han også har store forventninger til de kommende årene.

– I fjor omsatte vi for 72 millioner og i år ligger vi allerede godt foran budsjettet på 85 millioner kroner. Til neste år vil vi passere 100 millioner og vi jobber nå etter en strategi og et mål om en omsetning på 150 millioner kroner i 2023, sier Pettersen til Byggeindustrien.

Han fremhever at veksten ikke skal gå på bekostning av resultatene.

- Vi må ha med oss resultater som sikrer en trygg vekst og trygge arbeidsplasser. Det ser det ut som vi klarer i år, og det blir fokus også fremover, understreker Pettersen.

Elementvekst

Landheim, som har produksjon og kontorer på Skreia i Oppland, opplever vekst innen alle produktområder. Precut-virksomheten dras blant annet opp av selskapets rammeavtaler med Hunton og Boligpartner, og på elementsiden har et boligprosjekt på Nordstrand i Oslo med 24 enheter, hvor selskapet leverer både bjelkelagselementer, takelementer og ytterveggselementer, tatt mye av kapasiteten. Fra Landheim startet med produksjon av elementer i 2014, har omsetning for denne delen av virksomheten økt fra 2,5 til nesten 20 millioner kroner.

– De siste to-tre årene har vi levert elementer til noen store prosjekter, som både er gode referanseprosjekter for oss, og som også har gitt oss verdfull erfaring på større bygg. Elementer er et voksende segment i byggmarkedet, og det er på dette området vi tror den store veksten vil komme, sier Pettersen.

Fusjon

Frem til nå har element-, precut- og takstolproduksjonen vært egne selskaper under Landheim Gruppen. Nå har imidlertid eierne valgt å fusjonere Takstolfabrikken AS, Kværnum Byggkomponenter AS og Landheim Element AS, i selskapet Landheim AS.

– Vi har tre produktområder som på mange måter hører sammen, og de produserer under samme tak. Ved å samle selskapene i Landheim AS, får vi en enklere struktur internt og ikke minst tror vi det blir lettere og mer oversiktlig for kundene våre å ha ett selskap å forholde seg til, fastslår Pettersen.

Arbeidene styreleder

Tidligere daglig leder i Skattum Handel, Stian Molstadkroken, ble i sommer hentet inn som arbeidene styreleder i Landheim. Molstadkroken kjenner selskapet godt og har spilt en nøkkelrolle i strategiprosessen Landheim nå er i ferd med å sluttføre.

– Vi har kjørt en strategiprosess hvor vi i stor grad har involvert de ansatte. Landheim er en veldreven bedrift, men vi har sett behovet for å sette i gang noen prosesser og få på plass noen verktøy slik at vi får mulighet til å ta flere skritt i trappa på en gang, slik vekststrategien legger opp til, sier Molstadkroken.

Investerer i ERP-system

Styrelederen forteller at Landheim blant annet er i ferd med å gjøre en stor investering i nytt ERP-system.

– Dette er viktig med tanke på å kunne jobbe mer effektivt og sømløst med blant annet bestillinger, fakturaflyt og generelt forenkle hverdagen til prosjektavdelingen. Skal vi skalere opp bedriften må vi også ha med oss systemene og rutinene, sier Molstadkroken.

Plass nok

Ifølge Espen N. Pettersen har de plass nok på Skreia til å doble omsetningen.

– Vi har ikke tatt i bruk alt av arealer utvendig, og det er også noe å hente på flyt og logistikk. Skulle vi trenge større plass ligger vi også på et område hvor ytterligere ti mål er regulert for industriformål, forteller Pettersen.

Rundt 40 årsverk jobber ved Landheims fabrikk på Skreia. Den siste tiden har selskapet ansatt flere ressurser på prosjekt, og de har også styrket organisasjonen på økonomi og ledersiden.

– Vi ønsker å øke antallet prosjekter og søker derfor også etter salgs- og markedssjef, opplyser Stian Molstadkroken.

– Hvordan opplever dere konkurransen i markedet?

– Det er skarp konkurranse, men vi har gode relasjoner til våre kunder og vi opplever at vi er konkurransedyktige både med tanke på å beholde kunder og tiltrekke oss nye kunder. Vi har vist over tid at vi kan konkurrere selv om vi er en nøytral aktør uten kjedetilknytning, svarer Pettersen.

Stian Molstadkroken tror uavhengigheten kan være en styrke for Landheim.

– Vi ser det er marked for en helt uavhengig leverandør av takstoler, precut og elementer. Når man ser på veksten hittil i år, som ligger tett på 25 prosent, så er det med på å underbygge at vi evner å være konkurransedyktig. Vi er en lettbeint organisasjon og vi gjør nå grep og investeringer som skal bidra til å styrke konkurransedyktigheten ytterligere, sier han.

Skal vokse til tross i et tøffere byggmarked

Styrelederen mener bedriftens konkurransekraft blir avgjørende i et byggmarked hvor de forventer færre igangsettinger i årene som kommer.

– Det erikke sikkert det er volumet i markedet som vil være den viktigste hjelpen for at vi skal greie å doble omsetningen. Vi må ta markedsandeler, samtidig tror vi på en økning i prefabrikkerte løsninger, og da tenker jeg på både elementer og konstruksjonspakker. Vi kan gjøre lite med markedet, men jeg er sikker på at vi er en del av markedet som vil utvikle seg uavhengig av totalen, sier Molstadkroken.

– Selskapet har lokale eiere som tenker langsiktig, i tillegg har vi en stabil organisasjon og ikke minst en veldig bra arbeidstokk som gir oss trua på en fortsatt positiv utvikling, avslutter Espen N. Pettersen.