Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. Foto: Sindre Sverdrup Strand
Divisjonsdirektør for drift og vedlikehold i Statens vegvesen, Bjørn Laksforsmo. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Rekordår for drift og vedlikehold på veiene – Første år noensinne uten økt etterslep

Mandag presenterte Statens vegvesen en liste på 200 utbedringsprosjekter på riksveinettet. Med midlene som er lagt til drift og vedlikehold av veinettet i år, skal 2023 bli det første året noensinne at vedlikeholdsetterslepet ikke vokser.