Rekord i produksjon og eksport av strøm

Norske kraftverk produserer og selger mer strøm til utlandet enn noen gang tidligere. De siste to ukene har eksporten ligget på 0,6 TWh.

Det er like mye strøm på en uke som 30.000 norske husstander bruker i løpet av ett år.

Men eksporten representerer ingen fare for norske strømleveranser slik det skjedde forrige gang da magasinene var fulle sommeren 2003, og vi fikk den tørreste høsten i manns minne.

Ved utgangen av uke 32 var fyllingsgraden i norske magasiner 91,8 prosent etter en økning på 0,9 prosentpoeng i løpet av uka. Gjennomsnittet på samme tidspunkt for de 15 årene mellom 1990 og 2005 ligger på 84,5 prosent.
Børsprisen på elektrisk kraft i Sør-Norge falt videre fra uke 31 til 3,4 øre/ kWh. Det er laveste pris på 14 år.