Reinertsen i gjeldstrøbbel

Ingeniørselskapet Reinertsen har bedt Nordea om gjeldsforhandlinger som følge av at de skylder banken rundt 400 millioner kroner.

Selskapet var tidligere en stor aktør i byggenæringen, men disse delene av selskapet er for lengst solgt til Veidekke og ÅF, og har således ikke noe å gjøre med disse økonomiske problemene. Svikten i olje og gass, som har vært satsingsområdet de siste årene, får skylden for problemene.

- Basert på dette har styret i Reinertsen AS vedtatt å levere inn en begjæring om gjeldsforhandling til tingretten. Det gjorde vi i går, og det er nå bestemt at de tar denne prosessen, sier administrerende direktør Torkild Reinertsen til Adresseavisen.

Foruten gjelden til Nordea skylder Reinertsen like mye til andre kredittinstitusjoner og leverandører. Adresseavisen skriver også at de skylder skatt og arbeidsgiveravgift til staten.

Gjeldsforhandlingene vil vare frem til og med mars, og Reinertsen uttrykker til avisen optimisme for at dette skal la seg løse.

Reinertsen har i underkant av 700 ansatte og har hovedkontor i Trondheim.