Reinertsen bygger opp kirke

Vegvesenet har inngått en avtale om gjenoppbygging av den Nyapostoliske kirken på Møllenberg i Trondheim med Reinertsen AS.

Flere store trehus ble flyttet før byggingen av Strindheimtunnelen startet sommeren 2010. I tillegg måtte kirkebygget og en bygård i mur rives våren 2010. Menigheten har siden den tid funnet seg til rette i et midlertidig kirkebygg som Statens vegvesen har bygd rett ved Lademoen kirke.

Den 24. april 2012 ble avtalen om gjenoppbygging av den Nyapostoliske kirken signert med Reinertsen AS, som en opsjon til kontrakten for flytting og reetablering av bygninger på Møllenberg. Kontraktssum er på kr. 21 250 000,- og går ut på å prosjektere og bygge opp en nøyaktig kopi av kirka på den samme plassen som den sto før.

Arbeidet med gjenoppbyggingen vil starte i august 2013, med ferdigstillelse sommeren 2014.