Reidar Lunde ny leder av Juridisk rom i buildingSMART Norge

Reidar Lunde fra COWI skal lede Juridisk rom i buildingSMART Norge. Gruppen arbeider med juridiske problemstillinger knyttet til bruken av BIM.

Foro: Erik Burås/Studio B13

- Bruk av BIM og digitale tvillinger er stadig mer etterspurt og brukt i bygge- og anleggsnæringen. Med det kommer økt bruk av digitale verktøy, digital lagring, og utveksling og forvaltning av data. Ved å samle relevante aktører fra bransjen ønsker buildingSMART Juridisk rom å bidra til å avdekke og avklare juridiske problemstillinger og bidra til å fremme informasjon om gode felles løsninger i tilknytning til bruk av BIM, skriver buildingSMART i en pressemelding. Nå er målet å ta arbeidet et skritt videre gjennom å spisse de relevante problemstillingene.

- Juridisk rom er et sted der vi forsøker å bli klokere sammen gjennom å diskutere aktuelle problemstillinger på tvers av byggebransjen. Slik kan vi forebygge uenigheter og problemer før det oppstår tvister som gjør prosjektene unødvendig kostbare, sier Reidar Lunde, advokat i COWI, i meldingen.

Gruppen har som mål å få deltakere fra hele verdikjeden involvert i diskusjoner omkring sentrale juridiske problemstillinger, og ønsker spesielt at entreprenører, rådgivere og arkitekter melder seg inn.

- Det er økende grad av kompleksitet både teknisk og juridisk i et moderne bygge og anleggsprosjekt, og det er viktig med tverrfaglig kompetanse som snakker sammen og sikrer god bruk av BIM og åpne standarder, påpeker buildingSMART.

- Det er veldig høy digitaliseringskompetanse i byggebransjen, men vi er avhengig av god forventningsavklaring og mer standardisering for å oppnå de virkelige gevinstene. Ved å være en del av buildingSMART og Juridisk rom, opplever vi at vi får være med på å belyse hvordan kontrakter og ytelsesbeskrivelser kan dra dette i riktig retning, sier Johannes Meyer-Myklestad, styremedlem i buildingSMART Norge.

Meyer-Myklestad representerer Selmer, og var med på å starte opp Juridisk rom i buildingSMART Norge for ett år siden. Han representerer Norge i LAW@BIM, det juridiske initiativet i buildingSMART International.

Deltakerne i bSN Juridisk rom er:
- Advokatfirma Selmer med Johannes Meyer-Myklestad og Fredrik Høyang Røsholdt
- Advokatfirma Føyen Torkildsen med Hans-Jørgen Arvesen og Knut Olav Fiane
- Cowi med Reidar Lunde
- RIF med Ingrid Alvsåker (Cowi) og Morten Gran (Pacta)
- Statsbygg med Bjørn Kuvås
- NTNU med Eilif Hjelseth
- Arkitektbedriftene med Anette Bakker
- Nelfo, Cathrine Aspestrand
- Statnett, Lillan Bugge