Udanningspolitisk talsperson i Arbeiderpartiet, Elise Waagen (fra venstre) og Marit Knutsdatter Strand i Senterpartiet ble takket av EBA-sjef Heikki Eidsvoll Holmås, kompetansedirektør Kjetil Tvedt i BNL, Rørentreprenørende-sjef  Marianne Røiseland og kompetansesjef Thomas Norland i EBA for arbeidet de har gjort med forslaget til ny opplæringslov.

Regjeringspartiene fikk bransjetakk for arbeidet med ny opplæringslov

Etter kraftige reaksjoner fra byggenæringen har Arbeiderpartiet og Senterpartiet endret forslaget til ny opplæringslov, slik at opplæringskontorene fortsatt får være part i lærekontraktene. Onsdag jublet bransjen foran Stortinget.