Ill. Statsbygg/Team Urbis

Ill. Statsbygg/Team Urbis

Regjeringskvartalet blir mindre enn planlagt – skal gi kostnadskutt på opptil 5 milliarder

Ved å droppe to bygninger i det nye regjeringskvartalet og kutte i planene for oppussing av eksisterende bygninger, vil regjeringen spare 4–5 milliarder kroner.

Regjeringen foreslår å droppe oppføringen av E-blokka og B-blokka helt og holdent i det nye regjeringskvartalet. Samtidig tas det mindre grep knyttet til oppussing og endringer av eksisterende bygningsmasse i forslaget til revidert nasjonalbudsjett.

– Vi skal minst halvere kostnadene ved oppussing av Finansdepartementet. Blant annet har den forrige regjeringen lagt opp til at det skal bygges en bru over til Høyblokka. Den dropper vi. Det er greit å gå den strekningen. Det er sunt med frisk luft, sa finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) da han holdt pressekonferanse om de foreslåtte endringene i budsjettet torsdag.

Regjeringen dropper også en planlagt oppskalering av bygningsmassen i tråd med en ventet vekst i antall ansatte på 600 personer.

Grepene gir en anslått innsparing på 4 til 5 milliarder kroner, men anslaget er usikkert og innsparingen kommer først om noen år, medga finansministeren. Han framholdt dessuten at «historien har vist» at det vil komme økte utgifter og større regninger for byggingen av det nye regjeringskvartalet enn som er kjent i dag.

– Vi kan ikke stoppe prosjektet der det er nå, men vi skal gjøre klare vedtak som gir klar effekt. Når vi vedtar å droppe to bygg og å nedskalere oppussingen av Finansdepartementet vesentlig, så vet vi at det får effekt. Men at det kommer nye kostnadsanslag, har historien vist vil skje gang på gang, sa Vedum.