Regjeringen vil utvide gjeldsregisteret

Regjeringen vil innlemme boliglån og billån i det sentrale gjeldsregisteret. Men Datatilsynet er skeptisk.

Dagens gjeldsregistre, som ble opprettet i 2019, har kun informasjon om kredittkortgjeld og forbrukslån. Men regjeringen tar nå sikte på en utvidelse – der boliglån og lån på kjøretøy i første omgang blir inkludert, skriver E24.

– Mye tyder på at gjeldsinformasjonsordningen har vært en stor suksess. Vi har sett en nedgang i opptaket av usikret gjeld for første gang på svært mange år, sier forbrukerminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Forbrukerrådet ønsker utvidelsen velkommen, mens Datatilsynet liker planene dårlig.

– Gjeldsopplysninger sier mye om hvordan vi nordmenn lever livene våre, og det er mange som har interesse av dem, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet.

Han mener det er viktig å ikke registrere mer data enn høyst nødvendig og er redd for at registeret etter hvert vil bli brukt av andre aktører og til helt andre formål – for eksempel at politiet får tilgang.

Banknæringen har lenge tatt til orde for en utvidelse av ordningen, slik at de får bedre oversikt over gjeldssituasjonen til folk som søker nye lån.