Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lanserer forslag for å kunne bremse strømeksporten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB
Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) lanserer forslag for å kunne bremse strømeksporten. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Regjeringen vil ha mulighet til å gripe inn i strømeksporten

Regjeringen kommer nå med forslag som skal sikre en trygg forsyning av strøm. Olje- og energiministeren vil forebygge rasjonering.

Regjeringen fortsetter arbeidet med den pressede kraftsituasjonen, og olje- og energiministeren ønsker å unngå en situasjon med kraftmangel og fare for rasjonering.

Derfor foreslår regjeringen nå en styringsmekanisme som skal sikre forsyningssikkerheten og gjøre det mulig å bremse strømeksporten i kritiske tilfeller.

Blant tiltakene som foreslås, er at energimyndighetene kan gripe inn overfor produsentene i ekstraordinære situasjoner. Dette for å hindre knapphet på energi.

Til E24 sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) at muligheten til å gripe inn i krafteksporten vil gjelde i ekstreme situasjoner.

– Dette må vurderes ut fra den totale situasjonen. Vi kan stå overfor helt ulike situasjoner i årene fremover. Det er energimyndighetene som må vurdere faren for rasjonering, og eventuelt sette inn tiltak før det blir rasjonering, sier statsråden.

Aasland understreker til avisa at forslaget ikke er et signal om at myndighetene ikke stoler på kraftselskapene.

Forslaget sendes nå ut på høring med frist 8. september.