Statsminister Erna Solberg (tv) og finansminister Siv Jensen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Regjeringen vil ha 3,4 milliarder til asylmottak

 Regjeringen foreslår å øke bevilgningen til drift av asylmottak med 3,4 milliarder kroner. UDI skal styrkes med 250 millioner kroner.

Av pengene til Utlendingsdirektoratet (UDI) skal 184 millioner kroner brukes til å øke kapasiteten innen saksbehandling, noe som vil doble antallet saker direktoratet kan behandle.

– Rask saksbehandling er viktig både ut ifra hensyn til den enkelte og ut ifra samfunnsøkonomiske hensyn. Det er blant annet viktig for å unngå at personer uten avklart status oppholder seg i mottak over lang tid, og for å muliggjøre rask retur av personer uten behov for beskyttelse, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Med større bruk av akuttinnkvartering, flere midlertidige løsninger og økt tetthet av mottaksbeboere på enkelte mottak vil det også være behov for sikkerhetstiltak for å unngå uro, konflikter og andre alvorlige hendelser, ifølge Justisdepartementet. Derfor foreslås det en bevilgning på 70 millioner kroner til sikkerhetstiltak.