Regjeringen vil granske Reiten

Regjeringen undersøker nå konsernsjef Eivind Reitens rolle i opsjonssaken. Om Hydro-ledelsen selv har utarbeidet forslaget om å gi seg selv 210 millioner kroner, vil regjeringen fjerne Reiten.

Styreleder Jan Reinås i Hydro trakk seg søndag med umiddelbar virkning etter en telefonsamtale med Nærings- og handelsminister Dag Terje Andersen (Ap). Nå kan resten av styret og konsernsjef Eivind Reiten stå for tur, skriver VG og Dagens Næringsliv mandag.

Bare starten
Ifølge Dagens Næringsliv er Reinås' avgang bare begynnelsen på en prosess som etter alt å dømme vil ende med at resten av styret må gå - og at de gullkantede opsjonsutbetalingene trekkes tilbake og reforhandles.

Både Dag Terje Andersen og statsminister Jens Stoltenberg skal være helt klare på at utbetalingen på 210 millioner snarest må stanses og reforhandles. Bak denne holdningen står også SV-leder og finansminister Kristin Halvorsen og Sp-leder og kommunalminister Åslaug Haga.

Regjeringens tillit til Hydros konsernsjef og kommende styreleder i det nye StatoilHydro, har også slått alvorlige sprekker. Undersøkelsene rundt Reitens rolle i opsjonssaken, kan få konsekvenser for hvordan regjeringen vil vurdere hans kandidatur til jobben som styreleder i StatoilHydro.

Klare svar
Regjeringen vil som største eier i Hydro ha svar på to konkrete spørsmål:

* Var det Hydro-ledelsen selv med Reiten i spissen som utarbeidet forslaget om å gi seg selv en kompenasjon på 210 millioner kroner for bortfall av opsjonsavtalene?

* Er summen vesentlig høyere enn det som var nødvendig for å overholde tidligere inngåtte avtaler?

Om svaret er ja på begge spørsmål vil regjeringen ifølge VG gå langt for å kaste Eivind Reiten som konsernsjef i Hydro.