Strømprisene til bedriftene skal nå bli mer forutsigbare, håper regjeringen. Foto: Annika Byrde / NTB
Strømprisene til bedriftene skal nå bli mer forutsigbare, håper regjeringen. Foto: Annika Byrde / NTB

Regjeringen vil gi næringslivet bedre fastprisavtaler på strøm

Regjeringen har lagt fram et forslag som skal legge til rette for fastprisavtaler på strøm for næringslivet. Forslaget skal nå behandles i Stortinget.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier at det er viktig for regjeringen å legge til rette for bedre fastprisavtaler for bedrifter og husholdninger.

– Nå legger regjeringen siste hånd på et viktig arbeid for å bidra til at de som trenger å sikre seg mot store svingninger i strømutgiftene, får en reell mulighet til det.

Avtalen innebærer at kraftselskapene maksimalt kan ta et prispåslag på 2,5 øre per kilowattime og et fastbeløp på maksimalt 99 kroner per målepunkt.

Han sier at med dette forslaget og disse klargjøringene vil bransjen i større utstrekning kunne tilby denne type avtaler, som mange norske bedrifter har signalisert at de ønsker seg.

– Vi har lagt stor vekt på å rådføre oss med både kraftnæringen og andre aktører underveis, så jeg har god tro på at kraftbransjen nå vil tilby attraktive fastprisavtaler, sier Vedum.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) tror dette nye fastprismarkedet vil være i gang før jul.

– Bedriftene må selv ta stilling til om de ønsker løpende priser eller lengre avtaler, men nå får de en reell mulighet til å velge. Regjeringen har som kjent vært utålmodige på vegne av næringslivet som sliter med strømregningene. Jeg har tillit til at kraftselskapene nå vil levere, sier Vestre.

– Løp og selg fastprisavtaler, kraftbransje! Det bør skje raskt, slik at bedrifter som ønsker forutsigbarhet får en reell valgmulighet. Det får de nå, sier næringsministeren til VG.