Regjeringen vil bruke 1,8 milliarder mer på vei

Regjeringen vil øke overføringen til riks- og fylkesveier med til sammen 1,8 milliarder kroner neste år, sammenlignet med de rødgrønnes budsjettforslag.

Av dette skal 1,3 milliarder kroner brukes på riksveier og 280 millioner kroner på fylkesveier, ifølge tall Stavanger Aftenblad og Bergens Tidende har fått i forkant av budsjettfremleggelsen fredag

Begge avisene skriver at regjeringen i tillegg gjeninnfører rentekompensasjonen til fylkene. Dette er en ordning som gjør at fylkene kan låne penger til investering i vei, mens staten betaler renteutgiftene. Regjeringen setter av 236 millioner kroner til dette, noe som betyr at fylkene kan låne inntil 2 milliarder kroner rentefritt til investeringer i fylkesveinettet.

I tillegg til å øke bevilgningene til fylkesveiene med 280 millioner kroner, til totalt 780 millioner kroner, styrker regjeringen riksveinettet med nesten 900 millioner til ulike prosjekter, og 400 millioner kroner til drift og vedlikehold.

Da Byggeindustrien intervjuet Ketil Solvik-Olsen tidligere denne uken, røpet han at vedlikeholdsløftet spesielt vil merkes på tunnelsikringssiden.

I det samme intervjuet la ikke Solvik-Olsen skjul på at knapp tid har lagt sine begrensinger på hvor mye penger som har blitt flyttet i budsjettet som den forrige regjeringen la frem.

– Budsjettet jeg ønsker å bli vurdert på kommer først neste år, sa Solvik-Olsen.

Ifølge tall som daværende samferdselsminister Marit Arnstad (Sp) la fram i vår, koster det 190 millioner kroner å bygge 1-2 kilometer ny vei. En rapport fra Statens vegvesen fra februar i år viser at det er et etterslep på fylkesveiene i Norge på mellom 45 og 75 milliarder kroner.