Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier nei til NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. Foto: Lise Åserud / NTB

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Lien Aasland (Ap) sier nei til NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. Foto: Lise Åserud / NTB

Regjeringen sier nei til strømkabel mellom Norge og Skottland

Regjeringen avslår NorthConnects søknad om å bygge en ny strømkabel mellom Norge og Skottland. De sier at den ville gitt høyere strømpriser.

– Det er ikke grunnlag for å gi konsesjon slik prosjektet ligger nå, og det er heller ikke grunnlag for at søknaden fortsatt skal ligge i bero. Derfor blir konsesjonssøknaden avslått, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) til VG.

Strømkabelen NorthConnect mellom Norge og Skottland skulle etter planen ha en kapasitet på 1.400 megawatt.

– Det å øke eksponeringen av norsk vannkraft for ytterligere direkte eksport gjennom mellomlandsforbindelser tjener ikke det norske kraftsystemet. Det vil komme i en tid hvor vi støtter oss mer og mer på uregulerbar kraft, sier Aasland.

Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier til NTB at med avslaget er en ti års kamp nå er over.

– Dette var et eksperiment som Høyre og Frp satte i gang, at de skulle bygge en privat eksportkabel for strøm. De endret loven som gjorde at det kunne bli mulig å bygge kabelen da de kom inn i regjeringskontorene i 2013.

Han sier kabelen skulle ha private og til dels utenlandske eiere, og det de skulle tjene penger på, var prisforskjellen mellom Norge og Storbritannia.

– Nå har vi avslått søknaden, og det eventyret – eller marerittet – som startet for ti år siden med Frp i spissen er avsluttet, sier Vedum.