Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under regjeringens pressekonferanse om strømtiltak denne uken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap), finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) under regjeringens pressekonferanse om strømtiltak denne uken. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Regjeringen sier nei til momskutt på strøm

Arbeiderpartiets eget energiutvalg har foreslått et grep som kan kutte strømregningen med inntil 25 prosent i Sør-Norge. Regjeringen sier nei.

– Denne regjeringen har redusert avgiftene på strøm. Det gjorde vi med én gang vi overtok. Og det er elavgiften vi mener er det riktige å kutte i. For momssystemet gjelder på alle typer forbruk, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp).

I 2022 reduserte regjeringen elavgiften. Den er nå på 9,1 øre i januar-mars og 15,8 øre resten av året. Men i tillegg til elavgift, betaler strømkunder i Sør-Norge 25 prosent merverdiavgift (moms) på strøm og nettleie.

Denne satsen vil Arbeiderpartiets eget energiutvalg vurdere å redusere.

– Høye priser betyr at det betales inn mer moms på strøm fra innbyggerne enn normalt, og at folk i sør både betaler mye mer for strømmen, men også mye mer moms, sa utvalgsleder og Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap) til NTB etter å ha presentert sin innstilling for to uker siden.

Går til skoler og forsvar

Forslagene fra energiutvalget skal behandles på Arbeiderpartiets landsmøte i mai, men statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) og regjeringen velger foreløpig å ikke lytte til momsrådet.

– Når vi for eksempel ikke går inn for å kutte i momsen, så er det fordi momsen er et viktig bidrag til at vi betaler for skoler og barnehager, veier og forsvar som vi også trenger. Vi må få dette til å henge godt sammen, sier Støre til NTB.

Onsdag la han og Vedum fram regjeringens nye versjon av strømstøtteordningen.

Det viktigste grepet er at støtten fra høsten av skal beregnes ut ifra timesprisen på strøm, og ikke snittprisen gjennom en hel måned. I tillegg økes støtteandelen i sommermånedene.

Både strømregningen og statens inntekter går ned

Selv om ordningen styrkes, regner regjeringen med å bruke mindre penger på strømstøtte i år enn de 50 milliardene de har satt av til formålet i statsbudsjettet. Årsaken er noe lavere strømpriser enn ventet.

Men Støre avviser likevel å bruke pengene som er til overs, til kraftigere grep for å få ned strømregningene enda mer – som for eksempel momskutt.

– Her må du se på helheten. For når strømprisene går ned – og det er bra – så går utgiftene til strømstøtten også ned. Men inntektene til staten går også ned. Som finansministeren sier, dette er en av de gangene hvor vi faktisk gleder oss over at inntekten til staten går ned, sier Støre.

25 prosent påslag

Strømkunder som bor i fylkene Nordland, Troms og Finnmark betaler ikke moms på strømmen.

For kunder i Sør-Norge gir momsen et påslag på 25 prosent både på strømregningen og nettleien, også etter at man har regnet inn strømstøtten. Faktisk betaler man også moms for den delen av regningen som går til elavgift og enøk-avgift – altså en avgift på avgiften.

Strømstøtten dekker i dag 90 prosent av den delen av strømprisen som overstiger 70 øre per kilowattime. Medregnet momsen, er i prinsippet strømprisen 87,5 øre før strømstøtten slår inn.

Forsvarer Nord-Norges unntak

Det var Senterpartiets legendariske statsminister Per Borten (1913–2005) som sto bak grepet med å differensiere momsen i nord og sør, forteller Vedum.

Både Vedum og Støre forsvarer ordningen – selv om den gir momsfritak til området med lavest strømpriser, mens befolkningen med høyest strømpris får en ekstraavgift på 25 prosent.

– Det er jo et distriktspolitisk virkemiddel vi har for Nord-Norge, som Norge har hatt i mange år. Jeg er glad for at prisen er lav i Nord, men det er ikke noen garanti for at prisen ikke kan bli høyere der også. Vi har jo en utfordring hvor vi trenger mer kraft, mer nett, mer enøk – i hele landet, sier Støre.

Leder av Arbeiderpartiets energiutvalg, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, har foreslått momsreduksjon på strøm. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Leder av Arbeiderpartiets energiutvalg, Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun, har foreslått momsreduksjon på strøm. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB