Statssekretær John-Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet på Byggedagene 2015. Foto: Sindre Sverdrup Strand

Regjeringen lover to nye infrastruktur-meldinger i vår

Statssekretær John-Ragnar Aarseth i Samferdselsdepartementet lover to nye stortingsmeldinger om infrastruktur i vår.

På Byggedagene fortalte Aarseth at det senere i vår kommer en ny stortingsmelding om vei som vil inneholde mer informasjon om det lenge bebudede utbyggingsselskapet, om OPS og en bompengereform.

Han varslet også at det kommer en egen melding om jernbane som omhandler nyorganisering av hele sektoren. Dette brukte statssekretæren som eksempler på at regjeringen har en offensiv satsing på infrastruktur, og trakk også frem behovet for satsing på vedlikehold.

- Jeg synes at det har kommet verdifulle bidrag de siste dagene som har pekt på vedlikeholdsetterslepet, og hvor dårlig vi har stelt med den infrastrukturen vi har. Derfor er vi fornøyd på vegne av vei og jernbane å få til et budsjett som for første gang på mange år tar ned etterslepet bittelitt, sa Aarset.

Han understreket at vedlikeholdsarbeid ofte er vesentlig enklere å få startet opp enn nye prosjekter.

I likhet med det BNL-direktør Jon Sandnes sa tidligere på dagen, understreket han viktigheten av å bruke samferdselsprosjekt til å utvikle større bo- og arbeidsregioner.

- Den utbyggingen vi står på terskelen av nå, med utbygging InterCity på Østlandet, vil bidra til en transformasjon av hele Østlandet som jeg er usikker på om alle folk fatter muligheter og rekkeviddene av. Det vil gjøre at vi kan ta i bruk hele Østlandet på en helt annen måte, uttalte han.