Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Regjeringen gir mer til forebygging av flom og skred

Regjeringen vil bruke 255 millioner kroner på tiltak for å forebygge flom og skred. Det er en økning på rundt 40 millioner kroner fra fjoråret.

Pengene vil bli bevilget gjennom Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE).

Mesteparten av midlene skal brukes på fysiske sikringstiltak. Det innebærer blant annet oppstart av arbeidet med flomsikringsanlegget i Mjøndalen.

– Med befolkningsvekst, økte verdier i samfunnet og klimaendringer, øker skadepotensialet knyttet til flom og skred. Derfor må vi satse mer på å forebygge, sier olje- og energiminister Tord Lien (Frp) i en pressemelding.