Regjeringen går til krig – mot brunsnegler

Regjeringen har besluttet å gå til full krig. Fienden er slimete og treg og er blant hageeiere flest mest kjent som brunsnegl.

Kongen i statsråd skal fredag kunngjøre krigserklæringen. Men ikke bare brunsnegler blir rammet. Regjeringen setter også inn tungt skyts mot harlekinmarihøner, rynkeroser, tromsøpalmer, prydstorklokker, hagelupiner, sandlupiner, jærlupiner, berlinerpoppel, parkslirekne og en lang rekke andre uønskede inntrengere i Norge.

En slik krigserklæring er ikke et spontant påfunn. Det ligger tunge faglige årsaker bak. Grunnen til at regjeringen fredag vedtar nye forskrifter, er at importerte plantearter fortrenger særegne norske planter og dyr, eller rett og slett gjør økonomisk skade, skriver Aftenposten.

Mange av artene har okkupert landet med god hjelp fra nordmenn. Myndighetene har selv plantet ut uønskede innvandrere i parker og langs veier. Men det som tidligere ble regnet som prydplanter, blir nå erklært som uønsket på norsk jord, og det blir også forbudt å selge dem.

– Brunsneglen og harlekinmarihøna er eksempler på fremmede arter som har kommet inn til Norge som blindpassasjerer ved planteimport, og som har spredd seg og nå er en skikkelig hodepine for mange hageeiere, sier miljøminister Tine Sundtoft (H).

En del av det nye regelverket går ut på at importører blir pliktige til å undersøke lasten for mulige blindpassasjerer og sørge for å hindre spredning.