Utenriksminister Espen Barth Eide fraråder handel med ulovlige israelske bosetninger. Foto: Javad Parsa / NTB
Utenriksminister Espen Barth Eide fraråder handel med ulovlige israelske bosetninger. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen fraråder handel med israelske bosetninger: – Kan ha konsekvenser

Norske selskaper bør avstå fra å drive handel med ulovlige israelske bosetninger, sier utenriksministeren. Slik handel kan allerede være lovstridig, mener han.

– Tiden var inne for dette nå, sier utenriksminister Espen Barth Eide (Ap) til NTB.

Han sier at det ikke er mye norsk handel med bosetningene, men at de er ulovlige, noe som er slått fast av FN flere ganger.

– Det at bosetningene sprer seg raskt ved at Israel tillater nye områder, og tillater bosetningene som er der å vokse, gjør det stadig vanskeligere å etablere en palestinsk stat, noe som igjen gjør det vanskeligere å få til en tostatsløsning. Og det at vi ikke får til en tostatsløsning, er en trussel mot fred i Midtøsten, sier han.

Signal til norsk næringsliv

Utenriksministeren mener at handel med okkuperte områder allerede kan være i strid med åpenhetsloven, og at regjeringen nå sender et signal til norsk næringsliv at slik handel kan ha konsekvenser.

– Åpenhetsloven sier klart og tydelig at norske bedrifter har et selvstendig ansvar til å unngå å bidra til menneskerettighetsbrudd, sier han.

Alle bedrifter med omsetning på over 70 millioner kroner eller mer enn 50 ansatte omfattes av loven.

– Med denne presiseringen gjør vi det tydelig at norsk næringsliv bør være oppmerksomme på at de, gjennom økonomisk eller finansielle aktivitet i de folkerettsstridige israelske bosetningene, risikerer å bidra til brudd på internasjonal humanitærrett eller menneskerettighetene, sier Eide.

Stemte nylig mot fraråding

Det har kun gått en måned siden regjeringspartiene stemte ned et forslag i Stortinget nettopp om å fraråde handel med okkuperte områder.

Forslaget ble fremmet av Rødt, SV og Venstre samtidig med flere andre forslag om straffetiltak mot Israel.

Eide sier at grunnen til at regjeringen nå er for dette, blant handler om at de har hatt dialog med næringslivsledere som har ment at en avklaring kan være nyttig.

I tillegg sier han at dette kommer som en forlengelse av innlegget Norge hadde i Den internasjonale domstolen i Haag (ICJ) i forrige uke, under høringen om de folkerettslige konsekvensene av Israels okkupasjon av palestinske områder. Saken går parallelt med Sør-Afrikas folkemordsak i domstolen.

– Regjeringen driver en helhetlig utenrikspolitikk ut ifra hva som er riktig til riktig tid, ikke basert på representantforslag i Stortinget, sier han.

Jobber på flere fronter

Flere vestlige land, inkludert USA, har iverksatt tiltak mot bosetningene, som innreiserestriksjoner og frys av midler for voldelige bosettere.

15 EU-land har allerede utstedt råd til næringslivet om handel med bosetningene.

Eide sier at de foreløpig ikke jobber med flere lignende tiltak, men at de er tungt inne i arbeidet for våpenhvile i Gaza og jobber på flere andre områder for å få slutt på krigen og bedre forholdene på Gaza.