Regjeringen foreslår at vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift på hver kilowatt de produserer. Foto: Heiko Junge / NTB

Regjeringen foreslår avgift for vindkraftanleggene

Regjeringen foreslår at vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift på hver kilowatt de produserer.

Fakta om lekkasjer fra revidert nasjonalbudsjett

* Sykehusene kompenseres med 1,5 milliarder kroner.

* Regjeringen gir 610 millioner kroner til modernisering av Den Nationale Scene i Bergen.

* Regjeringen gir 250 millioner kroner i hjelp til barn og unge som har opplevd tapt undervisning som følge av pandemien.

* Regjeringen gir 250 millioner kroner ekstra for å få ned vedlikeholdsetterslepet på riksveiene.

* Regjeringen lover å halvere ferjeprisene innen 2025 og gir 120 millioner kroner til reduksjon i ferjeprisene på 10 prosent i 2. halvår i år. Det inkluderer 55 millioner kroner til fylkesveiferjene og 65 millioner til riksveiferjene.

* Hydrogensatsingen skal ifølge E24 dobles med 100 millioner kroner ekstra til 200 millioner kroner.

* Regjeringen setter av 90 millioner kroner til å planlegge Ringeriksbanen.

* Regjeringen foreslår ifølge NRK at alle vindkraftanlegg skal betale en produksjonsavgift til vertskommunene per kilowatt de produserer.

* Regjeringen foreslår ifølge Nettavisen å gi 20 millioner kroner til å forebygge, hindre tilbakefall og å følge opp ungdom som har begått kriminalitet.

* NRK melder at regjeringen setter av 40 millioner kroner til bønder i grøntnæringen som setter nordmenn i arbeid i minst tre uker i sommer.

* 78 millioner kroner går ifølge Vårt Land til tiltak for personer med funksjonsnedsettelse.

Dette foreslår regjeringen i revidert nasjonalbudsjett, bekrefter olje- og energiminister Tina Bru (H), til NRK.

– Vi foreslår en moderat avgift som skal sørge for at noe av verdiskapningen blir igjen lokalt, sier Bru.

Hva som er en moderat avgift, er ikke bestemt.

– Det må vi komme tilbake til. Nå skal forslaget ut på høring. Vi tar sikte på innføring 1. januar 2022, sier Bru.

– Vi trenger å skape flere jobber, og da er tilgang på kraft og fornybar energi viktig. Vindkraft har blitt en viktig del av kraftsystemet, men regjeringen mener at mer av verdiskapingen må bli igjen i kommunene og lokalsamfunnet, opplyser Bru til NTB.

Vindkraft er omstridt, og Bru håper dette kan være et bidrag til å dempe konfliktnivået.

– Jeg tror ikke dette i seg selv løser alle problemer, men det er viktig at de lokalsamfunnene som har satt av areal og natur i sin kommune, får noe mer igjen av inntektene fra vindkraftverkene, sier statsråden.

Bransjen selv har gitt uttrykk for at de ønsker en form for skatt eller avgift som kommer vertskommuner til gode og har etterlyst en avklaring