Nye Veier har så langt bygget 120 kilometer med firefeltsveier, blant annet ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Regjeringen har signalisert at selskapet er med i planene når ny NTP legges frem på fredag. Foto: Nye Veier.

Nye Veier har så langt bygget 120 kilometer med firefeltsveier, blant annet ny E39 mellom Kristiansand og Mandal. Regjeringen har signalisert at selskapet er med i planene når ny NTP legges frem på fredag. Foto: Nye Veier.

Regjeringen beholder Nye Veier

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård mener Nye Veier har bidratt til nytenkning i veisektoren. Når ny NTP legges frem fredag er selskapet med i veibyggingsplanene.