– Det er vanskelig å få gehør for at det i én bransje, bygg- og anleggsbransjen, er i ferd med å bli tusenvis av kompetente fagarbeidere ledige, samtidig somarbeidsledigheten for hele befolkningen er rekordlav, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

– Det er vanskelig å få gehør for at det i én bransje, bygg- og anleggsbransjen, er i ferd med å bli tusenvis av kompetente fagarbeidere ledige, samtidig somarbeidsledigheten for hele befolkningen er rekordlav, sier Heikki Eidsvoll Holmås.

– Regjeringen avgjør hvor mange bygningsarbeidere som mister jobben

– Bruk muligheten til å løse viktige samfunnsproblemer, sier EBAs administrerende direktør, Heikki Eidsvoll Holmås, dagen før statsbudsjettet for 2024 legges frem

Han har flere forventninger til regjeringen.

– Regjeringen må klare to ting på en gang. For det første må budsjettet bidrar til at vi når rentetoppen raskest mulig, så folk tør kjøpe ny bolig og det blir fart på boligbyggingen igjen. Samtidig må regjeringen bruke nok penger på samfunnsnyttige offentlige byggeprosjekter til å ta av for nedgangen i privat bolig- og yrkesbygging, sier Holmås i en pressemelding.

Men han peker på at oppgaven ikke er lett.

– Det er vanskelig å få gehør for at det i én bransje, bygg- og anleggsbransjen, er i ferd med å bli tusenvis av kompetente fagarbeidere ledige, samtidig somarbeidsledigheten for hele befolkningen er rekordlav. Men det er nettopp det budskapet en samlet næring har gitt finansminister og regjering. Bruk muligheten til å løse viktige samfunnsproblemer nå og bygg studentboliger, omsorgsboliger, flyktningeboliger til ukrainere, gjør et løft for energieffektivisering i både private og offentlige bygg og sett i gang gryteklare offentlige byggeprosjekter. I tillegg må flere førstegangskjøpere få hjelp til å finansiere sin første bolig med Husbanklån. Aldri har timingen vært bedre for akkurat slike grep. Regjeringen avgjør hvor mange bygningsarbeidere som mister jobben, påpeker Holmås.

I anleggssektoren har EBA-sjefen notert seg budsjettlekkasjer med igangsetting av flere gryteklare prosjekter.

– Regjeringen har alt fulgt vår oppfordring om å igangsette nye prosjekter i et jevnt tempo. Det er bra. Det som blir spennende å se er om de trapper opp vedlikehold av både riksveier, fylkesveier og jernbane slik de har lovet, sier Holmås, som i tillegg forventer at regjeringen lar handling følge ord i klimapolitikken.

– Regjeringen har det mest ambisiøse klimamålet noen norsk regjering har hatt. De skal halvere utslippen i løpet av tiden frem til 2030. Likevel setter de stadig i gang byggeprosjekter uten klimaambisjoner. Senest ute var Campus-prosjektet i Trondheim som ikke har noen klimakrav overhodet, på tross av at det skal stå ferdig i 2030, når klimagassene altså skal være halvert. Vårt håp er at regjeringen rydder opp i dette uføret og sørger for at alle statlige bygg og anleggsprosjekter som skal stå ferdig frem mot 2030 skal være i tråd med statens egne klimamål, sier Holmås.

Til informasjon er EBA eier av Bygg og Anlegg Media AS som er utgiver av Byggeindustrien/bygg.no. Byggeindustriens redaksjonelle vurderinger gjøres uavhengig av dette.