Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han tror norsk økonomi er på rett vei. Foto: Javad Parsa / NTB
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) sier han tror norsk økonomi er på rett vei. Foto: Javad Parsa / NTB

Regjeringen anslår at norsk økonomi vil vokse med 0,9 prosent i år

Norsk økonomi er på rett vei, mener finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp). Regjeringen venter en vekst i norsk fastlands-BNP på 0,9 prosent i år.

Vekst i fastlands-BNP på 0,9 prosent er opp fra 0,7 prosent i fjor. For 2025 venter regjeringen en vekst i fastlandsøkonomien på 1,6 prosent, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

Vedum mener det er gode utsikter for at norsk økonomi skal komme seg trygt gjennom perioden med høy inflasjon uten stor økning i arbeidsledigheten. Han trekker fram at prisveksten er på vei ned både i Norge og verden rundt oss, og at rentetoppen er nådd.

– Mange har merket de krevende årene vi har vært gjennom, men nå ser det ut som ting skal snu. Vi jobber for og tror at 2024 og 2025 blir lysere for folk, og at folk flest vil oppleve økt kjøpekraft igjen. Det er en oppfatning vi deler med fagfolkene i Norges Bank og SSB, sier Vedum.

Tror arbeidsledigheten kan stige noe

Finansministeren sier at regjeringen anslår at arbeidsledigheten vil gå litt opp i 2024, men at den historisk sett fortsatt vil være lav.

– Tvillingbroren til høy prisvekst er høy ledighet, og det er farlig, sier Vedum på en pressekonferanse mandag morgen.

Regjeringen anslår at arbeidsledigheten (AKU) blir 3,8 prosent i år. I 2025 ventes en arbeidsledighet på 3,9 prosent.

– Tungt ansvar

Vedum sier arbeidet med budsjettet for neste år allerede er i gang, og at det hviler et tungt ansvar på regjeringen.

– Sikkerhetssituasjonen krever en stor satsing på forsvaret av Norge. Samtidig skal vi sikre gode velferdstjenester i hele Norge og bidra til å hjelpe folk med hverdagsøkonomien, sier Vedum.

Han understreker at regjeringens største prioritering i den økonomiske politikken er å sikre at folk har en jobb å gå til.

– Utviklingen i norsk økonomi legger et godt grunnlag for å lage et budsjett som møter de store utfordringene vi står overfor, sier finansministeren.