Regiondirektør - Vest

Kruse Smith AS er blant Norges ledende entreprenørfi rma. Vi har organisert vår entreprenørvirksomhet i 2 regioner - Vest og Syd. Region Vest har sin virksomhet i Rogaland; kontor på Forus og på Karmøy/Haugesund. Region Syd har distriktskontorer i Kristiansand, Arendal, Kragerø og Lyngdal. I tillegg har vi egne forretningsområder innen Bolig/Eiendomsutvikling og Kruse Smith Anlegg samt et eget eiendomsselskap - Kruse Smith Eiendom AS. Vi har for tiden ca. 900 ansatte i hele konsernet og hovedkontoret ligger i Kristiansand. Vi forventer en omsetning i 2008 på ca. 3,0 milliarder kroner.

Firma Kruse Smith AS
Fylke
SøknadsfristSnarest

  

Da vår nåværende Regiondirektør (RD) i Vest ønsker å trappe ned, søker vi hans etterfølger

Regiondirektør - Vest

 

Regionen har hatt en meget god utvikling i de senere år og oppnådde i 2007 en omsetning på 1,6 milliarder kroner.
Regionkontoret ligger på Forus i Sandnes hvor vi har samlet våre entreprenøraktiviteter. I tillegg har Regiondirektøren ansvar for våre distriktskontor på Karmøy/Haugesund. På Forus har vi også samlet regionens ressurser innen divisjonene Bolig/Eiendomsutvikling og Anlegg. RD har et koordinerende ansvar for alle forretningsområder i regionen. RD er medlem av konsernledelsen og rapporterer til adm.dir./konsernsjef. Videre har RD et nært samarbeid med konsernfunksjonene ved Hovedkontoret i Kristiansand samt øvrige aktiviteter i selskapet i Region Syd og Kruse Smith Eiendom AS.

Sentrale arbeidsoppgaver:
• Lede og utvikle regionen i henhold til overordnede strategier og mål
• Bidra til optimalisering av ressursene i regionen
• Resultatansvar og resultatstyring for hele regionen
• Inspirere, motivere og utvikle medarbeidere
• Bygge gode relasjoner mot kunder og myndigheter samt være aktiv overfor bransjeorganisasjoner
• Bidra til optimalt samarbeid, kompetanse- og organisasjonsutvikling innen konsern, region og distrikt
• Være konsernets "ansikt" utad i regionen

Ønskede kvalifikasjoner:
Høyere økonomisk eller teknisk utdannelse, samt ledererfaring fra tilsvarende bransje. Resultatorientert med god
forretningsforståelse, og gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper.

Vi tilbyr:
Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser i et solid og velrenommert firma.

Kontaktpersoner:
Konsernsjef Jan A. Hestås, tlf. 907 36 263, eller Organisasjons- og personaldirektør Tom Syvertsen ved Hovedkontoret i Kristiansand, tlf. 950 20 336.
RAVNAAS REKRUTTERING & UTVIKLING vil bistå i utvelgelsesprosessen.
Søkere kan også derfor kontakte Torbjørn Ravnaas på telefon 906 88 997 for nærmere informasjon om stillingen.

Søknad:
Stillingen søkes elektronisk via www.ravnaas.no snarest mulig.
 

Vis flere stillinger: