Regiondirektør Næring i Skanska Eiendomsutvikling

Skanska er et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern. Vi har ekspertise innen bygg og anlegg, utvikling av kommersielle lokaler, boliger og prosjekter i offentlig-privat samarbeid. Konsernet har i dag ca. 43 000 ansatte i utvalgte hjemmemarkeder i Europa og USA.

Firma Skanska Eiendomsutvikling
FylkeOslo
Søknadsfrist14.06.2017

Region Næring er en del av Skanska Eiendomsutvikling med ansvar for utvikling av næringseiendom i de største byene i Norge. De siste årene har vi kjøpt flere store utviklingseiendommer, blant annet Lakkegata 3 i Oslo og Dikkedokken i Bergen. Regionen investerer i utviklingseiendom i egenregi eller i samarbeid med Bolig for utvikling og salg. Regionen søker å ha en utviklingsportefølje og utvikle prosjektene slik at avdelingen over tid genererer forutsigbar lønnsomhet i forhold til risiko. Vi søker nå ny Regionsdirektør, da forrige direktør har påtatt seg nye oppgaver internt. Regiondirektør Næring inngår i ledergruppen for Skanska Eiendomsutvikling og i flere multinasjonale nettverk i Skanska.

Regiondirektør Næring i Skanska Eiendomsutvikling

Ansvar:

 • Generere forutsigbar lønnsomhet i tråd med regionens og konsernets mål
 • Rekruttere, lede, utvikle og motivere medarbeidere
 • Bidra til gjennomføring av analyser, forhandlinger og kjøp av utviklingseiendom
 • Drive aktiv og forutsigbar porteføljestyring av eiendommene
 • Utvikle virksomheten – være rollemodell for Skanskas verdier
 • Utvikle og utnytte konsernets samlede kompetanse og kapasiteter
 • Være en aktiv deltaker i ledergruppen til Skanska Eiendomsutvikling

Kvalifikasjoner:

 • Høyere utdanning, men relevant erfaring kan kompensere for manglende formell utdannelse
 • Utstrakt forretnings- og finansiell forståelse
 • Bakgrunn fra eiendomsutvikling eller eiendomsbransjen i 5 år eller mer, spesielt med fokus på handel og kontor
 • Bred erfaring og dokumentert gode resultater fra virksomhetsledelse
 • Erfaring med forhandling og inngåelse av leie- og kjøpekontrakter
 • Må beherske norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Egenskaper:

 • Viser entusiasme, bygger lagånd, støtter, utvikler og kommuniserer godt
 • Være en god relasjonsbygger og skape effektive nettverk internt og eksternt
 • Har sterk gjennomføringsevne og evne til å prioritere for å nå våre mål
 • Er resultatorientert, og kan bevege seg mellom strategiske, taktiske og operative nivåer

Vi kan tilby:

 • En attraktiv og viktig lederrolle i et av verdens ledende prosjektutvikler- og entreprenørkonsern
 • Spennende prosjekter, hvor du får jobbet sammen med Skanskas store kompetansemiljø
 • Store utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser, gode pensjons- og forsikringsordninger og mulighet for medeierskap gjennom vårt aksjeprogram

Arbeidssted vil være på hovedkontoret i Oslo med noe reisevirksomhet til Bergen, Trondheim, Stavanger og Sverige.

Stillingen rapporterer til Konserndirektør Eiendomsutvikling i Skanska Norge.

Kontakt:

Konserndirektør Thorbjørn Brevik, tel + 47 93 44 44 89

Rekrutteringssjef Christian Scheen, tel +47 97 65 32 31

Søk via vår rekrutteringsportal

Vis flere stillinger: