Regionalt verneombud for anlegg - Vestland (Hordaland)

Vi er et av norges eldste fagforbund, har over 36 000 medlemmer og er tilsluttet LO. Våre medlemmer er arbeidsfolk i anlegg, vakt, renhold og en rekke andre krevende bransjer. Vi bygger vårt arbeid på verdiene fellesskap, rettferdighet og redelighet. Vi er forbundet for arbeidsfolk.

Vi ønsker et mangfoldig arbeidsmiljø og oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av kjønn, etnisk bakgrunn, religion, nedsatt funksjonsevne, alder og seksuell orientering.

FirmaNorsk Arbeidsmandsforbund
FylkeVestland
StedBergen
Søknadsfrist24.05.2024

Det er ledig stilling som regionalt verneombud (RVO) for anlegg i området Vestland (Hordaland).

Vi søker en fagkompetent og engasjert person som ønsker å jobbe for å bedre arbeidsmiljøstandarden i anleggsbransjen.

Regionale verneombud (RVO) skal være pådrivere for et godt og sikkert arbeidsmiljø - primært på de arbeidsplassene som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg, samt for enmannsbedrifter på arbeidsplassene. Ordningen for RVO i bygge- og anleggsbransjen består av 14 ansatte i anleggsbransjen og 15 ansatte i byggebransjen. Ordningen er opprettet av myndighetene i samarbeid med partene i arbeidslivet og finansieres av en årlig avgift alle virksomhetene i bransjene betaler. RVO-ordningen er hjemlet i forskrift og rapporterer til fondsstyret.

De regionale verneombudene i anleggsbransjen blir oppnevnt av og ansatt i Norsk Arbeidsmandsforbund. Fondsstyret utarbeider strategi og plan for utøvelse av vervet som regionalt verneombud, og kan instruere de regionale verneombudene.

Mer informasjon om RVO-ordningen finner du her: www.rvofond.no/ba

Arbeidsoppgaver

 • Oppsøke små og mellomstore virksomheter og veilede om sikkerhet og arbeidsmiljø.
 • Reise på uanmeldte besøk til anleggsplasser i regionen.
 • Påpeke mangler, informere om regelverk og foreslå løsninger på arbeidsmiljøspørsmål i samråd med virksomheten og de ansatte.
 • Bidra til at virksomheter etablerer en vernetjeneste som fungerer etter intensjonen.
 • Utarbeide besøksrapport som sendes til virksomhetene etter besøk.
 • Systematisk bruk av RVOs fagsystem.
 • Samarbeide med og tipse Arbeidstilsynet, og ha dialog med andre aktører når det er aktuelt.
 • Ved behov fungere som verneombud på arbeidsplasser som ikke har valgt verneombud eller opprettet arbeidsmiljøutvalg i samsvar med arbeidsmiljøloven.
 • Drive informasjonsarbeid, kursvirksomhet og markedsføring av RVO-ordningen. Bidra til forbundets årsrapport om RVO til fondsstyret

Kvalifikasjoner

I stillingen som regionalt verneombud (RVO) kreves det at du har:

 • minst tre års erfaring fra byggebransjen (må dokumenteres)
 • minst tre års erfaring som tillitsvalgt, herav av minst to år som verneombud (må dokumenteres)

I tillegg ønsker vi at du har:

 • god kunnskap om arbeidsmiljøloven og relevante forskrifter
 • gjennomført 40-timers HMS-kurs
 • god skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • gode norsk- og engelskkunnskaper
 • god kompetanse i bruk av IKT-verktøy

Personlige egenskaper

Vi søker deg som er:

 • samfunnsengasjert og har interesse for arbeidsforholdene i byggebransjen
 • initiativrik, nøyaktig og positiv til nye utfordringer
 • selvstendig, strukturert og utviser god forståelse for prioriteringer
 • jobber målrettet og systematisk for å oppnå og dokumentere resultater
 • har gode kommunikasjons- og samarbeidsegenskaper
 • utadvendt og kontaktsøkende

Vi tilbyr

 Stillingen lønnes iht egen avtale p.t i lønnsspennet kr 688.025,- - 728.500,- pr år. Stillingen følger p.t statens reiseregulativ.

Kontaktpersoner

Frode Engen, Forbundssekretær

Telefon 95 16 70 05

Johnny Gotteberg, RVO

Telefon 90 89 03 89

Søk stilling

Vis flere stillinger: