– Det foregår like mye ulovlig arbeid selv om det er et virus i samfunnet, sier Lars Mamen i Fair Play Bygg - Oslo og Omegn.

Regionale verneombud stenger ned flere byggeplasser hver uke

Nesten daglig rapporterer de regionale verneombudene i Fellesforbundet om feil som kan føre til fare for liv og helse. – Du kan fortsatt dø av å falle ned fra et stillas selv om det er et virus i samfunnet, sier Edvard Eidhammer Sørensen i Fellesforbundet.

– Det er flere tilfeller hver uke der regionale verneombud må stanse arbeidene på ulike byggeplasser fordi de mener det er fare for liv og helse. I de fleste tilfellene stenges byggeplassene på grunn av farlig arbeid i høyden med manglende personlig sikring eller kollektiv sikring, sier Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver og faglig ansvarlig for de regionale verneombudene (RVO) i Fellesforbundet.

Byggeindustrien skrev tidligere denne våren at de 15 regionale verneombudene i Fellesforbundet fortsatt kontrollerer byggeplasser i ulike deler av landet. Av smittevernhensyn holder de imidlertid god avstand, og observerer virksomheter fra utsiden.

Hvis de oppdager at det er fare for liv og helse, kan de bruke arbeidsmiljølovens paragraf 6-3 til stanse arbeidene nesten umiddelbart.

– Vi må fortsette å rette oppmerksomhet mot andre HMS-utfordringer selv om det er et virus ute i samfunnet. Vi har ikke noe grunnlag for å si om det skjer mer eller mindre farlig arbeid under koronasituasjonen, men konsekvensene av for eksempel en fallulykke er fortsatt like alvorlige. Du kan fortsatt dø av å falle ned fra et stillas selv om det er et virus i samfunnet, sier han.

– Arbeidstilsynet må ut igjen

Edvard Eidhammer Sørensen, rådgiver og faglig ansvarlig for de regionale verneombudene (RVO) i Fellesforbundet. Foto: Fellesforbundet

Verneombudene observerer først og fremst små og mellomstore byggeplasser, hvor arbeiderne i liten grad er organiserte. På store byggeplasser med mange fagorganiserte er det ofte bedre forhold.

Sørensen har jevnlig kontakt med RVO-ene, og sier rapportene deres tyder på at det fortsatt er høyt aktivitetsnivå i byggenæringen.

– Det er bra at hjulene holdes i gang, men det det betyr også at behovet for tilsyn er like høyt. Arbeidstilsynet har den siste tiden ikke gjennomført ordinært tilsyn på grunn av koronasituasjonen, sier han og legger til:

– Det er forståelig at de ønsker å verne om sine arbeidstagere, men vi mener å ha funnet en god metode som både ivaretar HMS og gjør at man kan ha noe begrenset kontroll. Vårt innspill til Arbeidstilsynet er derfor at de må ut igjen og føre tilsyn, sier han.

Mange verstingeksempler

Lars Mamen i Fair Play Bygg – Oslo og Omegn får fortsatt daglig inn tips om kritikkverdige og ulovlige forhold i byggenæringen.

– Det foregår like mye ulovlig arbeid selv om det er et virus i samfunnet. Farlig arbeid i høyden, farlig arbeid med maskiner og manglende verneutstyr er forhold som går igjen. Det er så vanlig at man nesten blir blind for det. Mange bedrifter gjør en god jobb med HMS, men generelt må byggebransjen skjerpe seg, sier han.

Sist uke fikk han blant annet tips om arbeidere som jobbet med asbestsanering uten verneutstyr. I tillegg jobbet de i høyden. Mamen meldte ifra til politiet, og fikk arbeidene stanset.

– Det er mange verstingeksempler. Vi må ha fokus på smittevern og tiltak mot korona, men det er også viktig at vi fortsetter å holde fokus på de mange andre HMS-utfordringene. De er her i like stor grad som før, sier han og legger til:

– Noe av det farlige arbeidet skyldes uforstand, mens noe skyldes vond vilje. Noen tenker nok også at nå som det har vært mindre tilsyn, så er det mer fritt fram. Det er derfor bra at Arbeidstilsynet nå starter opp med tilsyn igjen, og RVO-ene gjør en veldig god jobb.

Trapper opp tilsynsaktivitet

Siden koronatiltakene i Norge ble innført 12.mars, har Arbeidstilsynet kun gjennomført nye tilsyn der det er fare for liv og helse. Nå trapper Arbeidstilsynet opp tilsynsaktiviteten igjen.

– Det er viktig å få gjennomført tilsyn, men opptrappingen må skje gradvis og kontrollert, og på en måte som ivaretar smittevernhensyn. Dette er viktig både av hensyn til egne ansatte og de vi kommer på tilsyn hos, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Arbeidstilsynet skriver i en pressemelding at de skal være med på dugnaden for å begrense spredning av koronasmitte. Samtidig skal de ivareta samfunnsoppdraget, som er å legge premisser for, og følge opp, at virksomhetene holder et høyt nivå med hensyn til helse, arbeidsmiljø og sikkerhet.

Når de nå trapper opp tilsynsaktiviteten, skal inspektørene fortrinnsvis gjennomføre tilsyn som kan gjøres utendørs. Det er særlig a-krimtilsyn og tilsyn i bygg og anlegg, bergverksdrift og utvinning og jordbruk og skogbruk som er aktuelle.

– Det er viktig å understreke at selv om vi har gjort få tilsyn siden koronatiltakene trådte i kraft 12. mars, har vi hele tiden fulgt nøye med på situasjonen, og vi følger opp når vi får tips om ulovligheter. De kriminelle er altså ikke på noen måte «fredet» i denne situasjonen, sier Vollheim.