Redusert vekst i samlet bruttogjeld

Publikums samlede bruttogjeld (K3) var 3 128 milliarder kroner ved utgangen av desember, melder SSB.

Tolvmånedersveksten var 13,9 prosent, ned fra 15,0 prosent i november. Størstedelen av nedgangen skrev seg fra utenlandsk bruttogjeld. Sterk nedgang i utenlandsgjeldens årsvekst i desember bidro til at den utenlandske bruttogjelden nå vokser langsommere enn den innenlandske (K2). Utviklingen i utenlandsgjelden virker dermed dempende på utviklingen i samlet bruttogjeld, i motsetning til hva den gjorde i de tre foregående månedene. Redusert vekst i utenlandsgjelden både for Fastlands-Norge og olje- og sjøfartsvirksomheten Publikums utenlandske bruttogjeld, hvorav størstedelen kan tilskrives ikke-finansielle foretak, var 529 milliarder kroner ved utgangen av desember. Årsveksten var 10,9 prosent, ned fra 15,5 prosent i november. Nesten 60 prosent av utenlandsgjelden skrev seg fra Fastlands-Norge. For denne delen av utenlandsgjelden gikk årsveksten ned fra 22,7 prosent til 15,6 prosent, mens årsveksten i olje- og sjøfartsvirksomhetens utenlandsgjeld falt fra 7,4 prosent til 5,2 prosent i løpet av desember.