Reduksjon av energibruk i byggsektoren: 10 TWh-målet

Energisparing og reduserte klimautslipp er politiske målsettinger for de fleste partier. Dette var også tema når Stortingets Energi- og miljøkomité la fram sin budsjettinnstilling tidligere i desember.

Ketil Krogstad

Spesialrådgiver i Norske Boligbyggelags Landsforbund (NBBL).

Samtlige opposisjonspartier – inkludert Venstre og KrF – ga her klart uttrykk for at de mener regjeringen ikke har fulgt opp stortingsvedtaket om å spare inn 10 TWh i eksisterende bygningsmasse innen 2030.

«Kreativ bokføring»
Senterpartiet, SV og Mdg var så misfornøyde at de i et eget forslag ba regjeringen om å «på nytt legge fram en konkret plan med forslag til nye/forsterkede virkemidler for å redusere total energibruk i byggsektoren med 10 TWh innen 2030». Her ble også regjeringens «kreative bokføring» trukket frem – et regnestykke som viser at det ikke er behov for nye tiltak for å nå målene. Det kreative besto i at riving av bygninger ble regnet inn som energisparing, samtidig som økt energibruk fra nybygging og befolkningsvekst frem mot 2030 ikke ble tatt med.

Potensiale for sparing
Det har dermed oppstått en underlig situasjon. Stortingsflertallet mener regjeringen ikke følger opp, men kun et mindretall bestående av Senterpartiet, SV og Mdg ønsker å gjøre noe med det. Venstre blir en joker fremover, med sine forhandlinger om å gå inn i regjering. Venstres prioriteringer og utfallet av forhandlingene vil kunne sette fart på arbeidet, gjennom en mer konkret plan fra regjeringen på 10 TWh-målet. Og det mangler ikke på konkrete forslag til innholdet i en slik plan. NBBL er en av mange aktører som har gitt konkrete innspill.

Vi har avdekket et potensiale for sparing på inntil 1,5 TWh i den konsentrerte boligbebyggelsen alene, som kun utgjør ca 20% av landets totale boligmasse.

I tillegg har andre presentert konkrete forslag som gjelder den øvrige bygningsmassen. Men gjennom en sterkere satsing rettet mot boliger kan regjeringen nå husholdningene med sitt budskap, og påvirke befolkningens holdninger i klima- og energi-politikken. Dette vil kunne gi sterke synergieffekter i klima- og miljøpolitikken.