Reagerer på bruk av krisemidler

EBA TeVeBusk-leder Tore Jan Hansen reagerer på at noen kommuner bruker midlene fra krisepakkene til egen regi-prosjekter.

- Jeg har en begrunnet frykt for at kommuner velger å bruke penger fra tiltakspakken til prosjekter i egen regi, og det er i strid med regjeringens intensjoner, sier Tore Jan Hansen, daglig leder i Entreprenørforeningen Bygg og Anlegg i Telemark, Vestfold og Buskerud til Drammens Tidende.

Avisen hadde en artikkel hvor et av tiltakene i Lier kommune ble trukket frem. Der hadde kommunene brukt en blanding av egne og innleide krefter for å ruste opp en vei.

- Det var artikkelen om Lier kommune i Drammens Tidende som fikk meg til å undres. Er oppdragene der satt ut på anbud, eller er de tildelt oppdraget gjennom en rammeavtale? Hvis ikke kan det være i strid med intensjonen, sier han, og forteller at han har hørt om flere kommuner som har vurdert det samme.