Ravinen

F.v. Prosjektleder Terje Skjønhaug i Backe Romerike, Janicke Grønvold, enhetsleder bygg og eiendomsutvikling i Rælingen kommune og Trond Dahl i Tekka, som har vært kommunens prosjektleder.
HadelandStål

HadelandStål

SørumElektriske

SørumElektriske

AskimMysenRør

AskimMysenRør

Artea

Artea

BBM

BBM

Polbetong

Polbetong

UllensakerRenhold

UllensakerRenhold

Lørdag 3. september kunne Rælingen kommune åpne storsatsingen Ravinen, som er innbyggernes nye storstue for kultur- og helsetjenester i Fjerdingby.

Fakta

Sted: Fjerdingby i Rælingen kommune

Prosjekttype: Kultur- og helsebygg

Størrelse: 5.400 kvadratmeter

Byggherre: Rælingen kommune

Totalentreprenør: Backe Romerike

Kontraktsum: 165 millioner kroner eks. mva.

Byggherrerepresentant: Tekka

Arkitekt: Spinn Arkitekter

Landskapsarkitekt: Bjørbekk & Lindheim

Totalrådgiver: Norconsult

Underentreprenører og leverandører: Grunn- og utomhusarbeider: Haavig & Ellingsen l Stikking: Anko l Betongarbeider: Pol Betong l Gulvstøp: Fron Betong l Bærekonstruksjon: Åkrene Mek Verksted l Flisarbeider: Akershus Murforretning l Vinduer: NorDan l Glass/alu: H-Fasader l Taktekking og røykluker: Byggpartner l Tredører: AT Tre l Ståldører: Ulefos Brug l Bygginnredning, rullegitter: Idema l Tømrer innvendig: Hade-
land Stål og Gipsmontasje l Tømrer utvendig: RMB l Lås og beslag: Låssenteret l Blikkenslager: RS Blikk og Miljømontasje l Solskjerming: Kvintblendex l Maler: Artea l Gulvbelegg: Andersson og Kjærnsmo l Himlinger: Bærum Byggmontering l Skilting: AXI l Rørlegger: Askim & Mysen Rør l Ventilasjon: Bjerke Ventilasjon l Elektro: Sørum Elektriske l Automasjon: Nordomatic l Heis: Orona l Byggvask: Ullensaker Renholdsteknikk l Maskiner/utstyr: BAS Maskinutleie l Innendørs og utendørs belysning: Unilamp Norden

Her kan du se presentasjonen av prosjektet fra magasinet Byggeindustrien

Det nye bygget er lokalisert mellom Marikollen ungdomsskole og Øvre Rælingvei, og befinner seg dermed midt i sentrumsområdet i Fjerdingby som nå gjennomgår en større oppgradering og utbygging. Området har tidligere fått ferdigstilt flere nye bygg, som blant annet Marikollen Torg, som er lokalisert rett ved siden av Ravinen. Like i nærheten er kommunen også i ferd med å bygge en ny grunnskole, samt at flere leilighetsprosjekter er realisert og under utbygging.

Området er dermed i stor endring, og kommunen har ønsket å få på plass et bygg som Ravinen som kan tilføre området nye kulturtilbud, i tillegg til å samle flere av kommunes helsetjenester.

Bygget, som totalt er på cirka 5.400 kvadratmeter, inneholder en rekke ulike rom og funksjoner. Bygningsmassen omfatter blant annet bibliotek, ungdoms-
klubb, flere bandrom, kulturskole, dansesal, fleksisal, øvingsscene, kunstrom, innbyggertorg, samt helsestasjon, kontor for barnevern og pedagogisk psykologisk tjeneste i tillegg til legesenter og tjenester for fysioterapi. Bygget har også en kafé like ved hovedinngangen med en ekstern driver.

Bygget skal dermed fylle en funksjon som en møteplass for kultur og et totaltilbud innen helsetjenester til en kommune som er i rask vekst. Kommunen passerte nylig 19.000 innbyggere.

Grundig prosess

Forarbeidet med å planlegge det nye bygget har pågått i lang tid.

– Planleggingsarbeidet startet for mange år siden. Det er jobbet med et nytt senterområde her i 10-15 år, men det var først i 2019 man for alvor begynte å detaljplanlegge Ravinen, sier Janicke Grønvold, enhetsleder bygg og eiendomsutvikling i Rælingen kommune.

Kommunestyret vedtok prosjektstart i april 2020, og noen måneder senere startet arbeidene på byggeplassen. I forkant av dette arrangerte kommunen en samspillskonkurranse, hvor fire tilbydere til slutt deltok. Backe Romerike, med Spinn Arkitekter på laget, stakk av med seieren. Kontrakten ble signert høsten 2019, og man gjennomførte samspillsprosessen frem til sommeren året etter. Deretter fulgte detaljprosjekteringen med oppstart på byggeplassen i januar 2021.

– Kommunen er godt fornøyd med både forarbeidet, byggeprosessen og sluttresultatet, sier Trond Dahl i Tekka, som har vært kommunens prosjektleder gjennom prosessen.

Også Backe Romerikes prosjektleder viser til en god og grundig gjennomføring.

– Dette var en oppgave vi jobbet mye med å levere en god løsning på, og vi er godt fornøyde med resultatet. Vi har tidligere ikke gjennomført mange samspillskontrakter av denne typen på Romerike, men vi ser nå at de blir stadig flere. Og det å jobbe i samspill på denne måten har flere gode sider ved seg, mener prosjektleder Terje Skjønhaug i Backe Romerike.

Kontakten som ble inngått var en totalentreprise, og kontraktsummen ble på 165 millioner kroner eksklusive merverdiavgift. Prosjektet har en kostnadsramme på 195 millioner kroner, eksklusive merverdiavgift. I tillegg kommer utbyggingen av torget foran hovedinngangen, som er utført i regi av Akershusgartneren.

– Et flott bygg

Grønvold i kommunen er meget fornøyd med det nye bygget.

– Vi er fornøyde både med det ferdige resultatet og med arbeidet med Backe Romerike har utført. Vi har fått et flott bygg og gode fasiliteter både innen kultur og helse, og bygget er allerede godt fylt opp og tatt i bruk, sier Grønvold.

– Det har vært et bra samarbeid, og vi fant tonen ganske raskt, påpeker Skjønhaug. Byggherrens prosjektleder har også vært på stedet hele tiden og de løste alle utfordringer på byggeplass.

– Vi har hatt en felles forståelse av målet. Det har blant annet vært viktig å holde budsjettene, vi hadde de midlene vi hadde. Jeg mener vi har fått mye bygg for pengene, sier Dahl, som peker på at entreprisen ble gjennomført som samspill med incitament.

Bygget ble overtatt av kommunen 11. juli, og man brukte august til innflytting og brukertilpasning.

– Det har vært tett involvering av brukergruppene hele veien fra begynnelse til slutt, noe som har vært viktig med tanke på de mange spesialrommene i bygget. Ikke minst har det vært viktig å få på plass gode lokaler for lyd og akustikk samt å få etablert gode lysforhold, legger Skjønhaug til.

Stål og hulldekker

Bygget er totalt på 5.400 kvadratmeter, fordelt på tre etasjer. Bygget har ikke kjeller, og har støpt plate på grunn. Bygget ligger i det som er en gammel ravine, derav navnet på bygget, så man sjekket litt ekstra i grunnen før byggingen startet, men man fant ikke noen større utfordringer. Hele bygget er pelet til fjell.

Bæresystemet er i stål og hulldekker. 60 prosent av fasaden er i tre, med en trekledning fra Kebony, med dempede farger, samt at det er benyttet skjermtegl i nedre del. Man har også valgt å gjenspeile den innvendige fargepalletten utvendig.

Det er benyttet en lettaksløsning over tredje etasje, for øvrig er det ordinær tekking. Bygget er satt opp som et passivhus, men på grunn av glasstaket har det passivhusstandard.

– Hele byggeprosessen har gått etter planen og vi støtte ikke på noen spesielle problemer, heller ikke med bakgrunn i koronapandemien. De utfordringene som dukket opp løste vi i fellesskap med byggherren underveis, forteller Skjønhaug.

Backe Romerike har i stor grad benyttet seg av underentreprenører i utbyggingen.

– Det var en nokså trang byggeplass, med naboer på alle kanter samt en vei like inntil tomtegrensen. Blant annet hadde vi også en skole og et idrettsanlegg i full drift under byggeperioden, men det har gått fint med god planlegging og tett kontakt med naboene, sier Skjønhaug.

Varmesentral

Det er etablert en egen varmesentral som gir bergvarme, kjøling samt tappevann til flere bygg i området, blant annet Ravinen og nabo Marikollen Torg, skolen, idrettshallen og kunstgressbanen like i nærheten.

– Dette ble også benyttet under byggeperioden, noe vi hadde stor glede av, sier Skjønhaug.


Flere prosjekter