Råteskader for to millioner i Årets trebyggeri 2011

Vennesla bibliotek og kulturhus vant både Statens Byggeskikkspris og prisen for Årets trebyggeri 2011 i 2012. Syv år senere, åtte år etter bygging, viser det seg at tretaket har omfattende råteskader.

Det skriver NRK i en artikkel fredag, etter at saken først var omtalt av Vennesla Tidende.

Vennesla kommune regner med at det vil koste omtrent to millioner kroner å reparere råteskadene i taket.

– Ikke som bestilt

En rutinesjekk i sommer førte til mistanker om råte, og en gjennomgang fra Norsk Treteknisk Institutt bekreftet mistanken, heter det i artikkelen fra NRK.

Malmfuruen som ble brukt i taket, har ikke god nok holdbarhet, slås det fast i rapporten fra Norsk Treteknisk Institutt. Det var satt et krav om 90 prosent kjerneved i takbordene. Etter undersøkelsene viste det seg at omtrent halvparten var av kjerneved. Vennesla kommune skal ha en fullstendig gjennomgang av taket sommeren 2020.

Tretaket ligger over et ståltak, så skadene skal ikke utgjøre noen fare mot tettheten til bygget.

– Heldigvis er bygget tett. Omfanget på arbeidet som må gjøres er stort, men det er relativt enkelt. Jeg kan bekrefte at vi har en reklamasjon fra kommunen på taket, og vi har befart sammen med dem. Kommunen har bestilt en rapport som konkluderer klart med at kvaliteten på taket ikke er som bestilt, og vi har sendt rapport og reklamasjon videre til leverandør, sier daglig leder i VEF Entreprenør, Rune Carlsen, til Byggeindustrien.

Venter med konklusjon

Carlsen forteller at de har bestilt samme kvalitet fra sin leverandør som det kommunen bestilte fra dem, men han ønsker ikke å konkludere med noe før leverandør Alvdal Skurlag har fått komme med sin offisielle uttalelse om saken.

– Et bygg som ikke hadde den kvaliteten som man hadde forutsett, er uansett kjedelig, men for oss blir dette ekstra ille. Dette er i vår egen hjemkommune, og for oss er Vennesla bibliotek en baby som vi er veldig glade i og stolte av, sier Carlsen.

Leverandør Alvdal Skurlag skriver i en epost til Byggeindustrien at det blir feil av dem å gå inn i rapporten fra Treteknisk ettersom det dreier seg om en pågående reklamasjonssak.

De skriver videre at de både leverer tretak i malmfuru og royalimpregnert tre.

«I valget mellom disse to kvalitetene er det viktig å være oppmerksom på at royalimpregnert har en god kjernevedandel, råtebeskyttelse av all yteved/overflater samt en oljebehandling som gjør at produktet får en betydelig lengre levetid enn tretak av malmfuru. Malmfuru har en bedre miljøprofil da det er ubehandlet, men har også kortere levetid», skriver Alvdal Skurlag.

Les hele tilsvaret fra treleverandøren her.