Foto: Kjell Wold/Statens vegvesen

Rask gjenåpning av Grettefoss bru i Numedal

Grettefoss bru på fv. 40 i Svene i Numedal ble reparert i rekordfart. Trafikken ble satt på igjen mandag 28. januar - over en uke før planen.

Brudekket har fått hard medfart av biltrafikken generelt og tungtrafikken spesielt de siste tiårene. Brua synger derfor på siste verset.

Byggeleder for brureparasjonen har vært Svein Fossen i Statens vegvesen. Consolvo har gjort jobben. Nå håper alle at brua er reparert for siste gang. Ny bru er nemlig under planlegging og på trappene om få år.

9. januar måtte brua på fv. 40 i Svene i Flesberg kommune stenges igjen etter flere stenginger og reparasjoner de seneste årene.

28. januar 2019 ble dermed ingen blåmandag, men en gladdag for numedøler og andre veifarende på hovedåren mellom Kongsberg og Geilo