Henning Dalsegg, bransjeleder for bygg og anlegg i BDO. Foto: Per-ChristIan Nilssen / BDO
Henning Dalsegg, bransjeleder for bygg og anlegg i BDO. Foto: Per-ChristIan Nilssen / BDO

Rapporteringskrav og rekruttering skaper utfordringer for små og mellomstore bedrifter

Små og mellomstore bedrifter (SMB) i bygg og anleggsbransjen ser omfattende rapporteringskrav og mangel på tilgang arbeidskraft som de to største hindrene til vekst, viser BDOs ferske SMB-barometer.

Det skriver BDO i en pressemelding denne uken.

– At halvparten at de små og mellomstore bedriftene innen bygg og anlegg mener det er sannsynlig at omfattende rapporteringskrav hindrer positiv utvikling av deres virksomhet de neste tolv månedene, er urovekkende, sier Henning Dalsegg, bransjeleder for bygg og anlegg i BDO.

Han mener bygg- og anleggsnæringen er ekstra utsatt når det kommer til slike hindre for vekst.

– Bygg- og anlegg er den bransjen der flest bedrifter ser rapporteringskrav som hinder for vekst. Det er ikke rart. Det er betydelig krav til rapportering i bransjen, sier Dalsegg.

Næringsminister Jan Christian Vestre skal nylig ha lovt å iverksette forenklingstiltak innen 2025, og samtidig legge ned utvalget som skal utrede forenklingstiltak for næringslivet.

– Det er utvilsomt behov for enklere rapporteringskrav, sier Dalsegg.

Undersøkelsen er utført som BDO har bestilt på de små og mellomstore bedriftene i bygg og anlegg, er gjennomført av Norstat/Varde Hartmark blant 1.200 SMB’er fra hele landet. SMB er definert som virksomheter med opptil 500 millioner i omsetning. 303 av respondentene er fra bygg- og anleggsbransjen.

Det fremkommer videre at 50 prosent av de spurte bedriftene innen bygg- og anlegg også ser på mangel på arbeidskraft og kompetanse som et hinder for vekst.

– På det tidspunktet undersøkelsen ble gjennomført, responderte om lag 40 prosent av de spurte bedriftene innen bygg og anlegg med at de forventer å øke antall ansatte det neste året. Nå er det veldig usikre tider med alt som skjer, men vi mener fortsatt at kampen om de flinke hodene vil være viktig fremover, sier Dalsegg.

Undersøkelsen finner også at de spurte bedriftene i bygg og anleggsbransjen forventer vekst i omsetning både på kort og lang sikt. 40 prosent av de spurte tror på en vekst de tolv neste månedene, og på tre års sikt tror 62 prosent av bedriftene på vekst.

43 prosent av de spurte tror at investeringsnivået vil øke de neste tolv månedene, skriver BDO.