Flere tusen mennesker ble syke da smitte fra bakterien campylobacter spredde seg via drikkevannet på Askøy i juni 2019. Arkivfoto: Marit Hommedal / NTB

Rapport: Vannforurensningen på Askøy kunne ha blitt oppdaget tidligere

Dersom kommunen hadde tatt prøver som planlagt, ville forurensingen av drikkevannet på Askøy i 2019 blitt oppdaget tidligere, konkluderer Sintef med.

Sintef har gransket vannforurensningen som gjorde at over 2.000 askøyværinger ble syke sommeren 2019. Utbruddet av mage- og tarmsykdommen stammet fra forurenset drikkevann fra Kleppe vannverk.

Granskningsrapporten konkluderer med at sykdomsutbruddet på Askøy i sommeren 2019 ble håndtert på en god måte. Men kommunen får også kritikk.

Blant annet påpeker Sintef at kommunen brukte tiden sin på brannslukking i stedet for å drive strategisk planlegging, skriver Bergensavisen.

Kunne blitt avdekket

Sintef peker på en rekke bakenforliggende årsaker som gjorde at forurensingen ikke ble oppdaget tidligere:

Vannverkets analyser skulle gjennomføres årlig, men ble kun gjort i 2005 og 2015. Det var for dårlig internkontroll, og ikke et system for registrering og oppfølging av avvik. Kommunen mangler en oppdatert beredskapsplan for vann og avløp, og verktøy som kan brukes til å sikre tilfredsstillende drift og vedlikehold.

Sintef understreker at vann- og avløpsetaten selv hadde vedtatt at det skulle gjøres rutinemessige prøver. Ukentlig prøvetaking ville høyst sannsynlig ha avslørt forurensingen tidligere, mener Sintef.

SMS-problemer

Samtidig står det i rapporten at systemet for å varsle befolkningen «ikke fungerte optimalt», siden SMS-varslet ikke nådde ut til alle innbyggerne. Dette skyldes svakheter i dataplattformen som inneholder adresse og mobilnumre. Men svakhetene i kommunens varslingssystem ble kompensert gjennom å prioritere informasjonsarbeidet i lokale massemedier og sosiale medier.

Flere tusen mennesker ble syke da smitte fra bakterien campylobacter spredde seg via drikkevannet på Askøy i juni 2019. To personer ble innlagt på sykehus og døde.

Årsaken til utbruddet var at avføring fra ville dyr og fugler hadde havnet i drikkevannet gjennom sprekker i taket i høydebassenget.