I slutten av mai ble mer 300 mennesker evakuert fra hjemmene sine i Durban i Sør-Afrika som følge av kraftig regn, flom og gjørmeskred. Det skjedde kun uker etter at en storflom drepte mer enn 400 mennesker og fordrev mer enn 40.000 i KwaZulu-Natal-provinsen i landet. Foto: AP / NTB
I slutten av mai ble mer 300 mennesker evakuert fra hjemmene sine i Durban i Sør-Afrika som følge av kraftig regn, flom og gjørmeskred. Det skjedde kun uker etter at en storflom drepte mer enn 400 mennesker og fordrev mer enn 40.000 i KwaZulu-Natal-provinsen i landet. Foto: AP / NTB

Rapport: Tap av natur øker risikoen for klimadødsfall

Faren for klimarelaterte dødsfall øker når natur ødelegges, men enkle tiltak kan begrense styrke og omfang av farer som stormflo og skred, viser ny rapport.

De siste 20-årene har antall klimakatastrofer økt med 40 prosent. Om lag 3,5 milliarder mennesker lever i områder som er svært utsatt for klimaendringer, ifølge FNs klimarapport. I fjor måtte nesten 24 millioner mennesker flykte fra sine hjem på grunn av værrelaterte hendelser.

En oppløftende rapport fra WWF Verdens naturfond og Røde Kors, viser at millioner av menneskeliv og deres livsgrunnlag kan beskyttes gjennom å gi mer plass til naturen.

– Det kan handle om å plante vegetasjon for å forebygge skred og ras samt hindre tap av jord, eller å beskytte mangroveskog og korallrev som fungerer som naturlig storm- og flomforsvar. Det kan også handle om å ta vare på grønne lunger som parker og skogholt, sier Karoline Andaur, generalsekretær i WWF Verdens naturfond.

Plutselige klimaendringer og vær-relaterte katastrofer har drept mer enn 410.000 mennesker i perioden 2010-2019, viser IFRC’s World Disasters Report fra i fjor.

Effektivt

Rapporten gir flere eksempler på hvordan natur og grøntområder beskytter godt mot tørke og flom. I den tørkerammede flyktningleiren Dadaab i Kenya har restaurering av natur gitt langt mer skog, som igjen beskytter lokalbefolkningen mot sand og vind, og reduserer tapet av avlinger og husdyr. Det har også gjort at flere ville dyr har vendt tilbake.

I Colombo på Sri Lanka har tiltak for å verne våtmark bidratt til at 2,5 millioner mennesker har fått bedre beskyttelse mot flom. 91 prosent av dødsfallene knyttet til klimakatastrofer mellom 1970 til 2019 skjedde i utviklingsland, påpeker rapporten.

– Klimakrisen rammer dem som allerede har minst, hardest. Røde Kors jobber allerede i mange land med naturbaserte løsninger som treplanting i flomområder i Vietnam, grønne lunger i flyktningleirer i Kenya og bevaring av kystområder i Karibia, sier generalsekretær Bernt G. Apeland i Røde Kors.

Tre punkter

De to organisasjonene har inngått et globalt partnerskap for å bedre takle klimakrisen. Også hjemme i Norge bør myndighetene gjøre mer for å beskytte mennesker og lokalsamfunn, understreker WWF og Røde Kors. For å dempe skadevirkningene av økte klimaendringer ber organisasjonene norske myndigheter øke innsatsen på en rekke punkter for å bevare og restaurere natur:

  • Myr og våtmarker bidrar til å begrense flom under kraftige regnskyll
  • Vegetasjon i bratte lier og skråninger bidrar til rassikring
  • Grønne lunger reduserer fare for liv og helse under hetebølger

– For å få til dette, må arealplanlegging, klimatilpasning, miljøtiltak og beredskap ses i sammenheng. Klimakrisen er her nå. Hvis vi skal sikre trygge og robuste lokalsamfunn, må vi spille på lag med naturen, sier Apeland.