Illustrasjonsfoto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix

Rapport slår alarm om luftkvaliteten i Bjørvika i Oslo

Luftkvaliteten i Bjørvika i Oslo er helsefarlig for utsatte grupper. Samtidig planlegges det å bygges nye skole og flere boliger der.

Målingene i luftrapporten er gjort i Lohavn i Bjørvika mellom 2016 og 2017, og viser at nesten hele området har svært høye verdier av luftforurensing, skriver Aftenposten.

Store deler av området kategoriseres som rød sone for svevestøv og i gul og rød sone for nitrogendioksid. I røde soner har personer med luftveis- og hjerte-kar-sykdommer økt risiko for helseeffekter. «Blant disse er barn med luftveislidelser og eldre med luftveis- og hjertekarlidelser mest sårbare», heter det i rapporten.

Da bystyret vedtok reguleringsplanen for Bjørvika for 15 år siden ble det stilt krav til luftkvalitet, noe som ifølge Aftenposten var en forutsetning for å tillate boliger og skole så nær munningen til en av landets mest trafikkerte tunneler.

Statens vegvesen bygde da fire 40 meter høye betongtårn for å frakte forurenset luft fra motorveien opp og bort, men lufta forurenses fortsatt av tunnelen.

Vegvesenet opplyste til Plan- og bygningsetaten i oktober at de skal igangsette en utredning av tiltak i Lohavn og deler av Bjørvika. Resultatet av prosjektet vil være klart høsten 2020.