Illustrasjonsfoto: JM
Illustrasjonsfoto: JM

Rapport: Omsetter 180.000 tonn plast årlig

Plastbruken har økt kraftig i bygg de siste årene. For første gang er det er det utarbeidet en rapport som ser på samlet plastbruk i norsk bygg- og anleggsvirksomhet.

Rapporten ser på hvordan byggenæringen kan få til mer ombruk og gjenvinning av rundt 180.000 tonn med plast som omsettes på det norske byggmarkedet årlig. Rapporten ser også på muligheten for å erstatte plast med mer miljøvennlige byggematerialer.

– Bygg og anlegg er en viktig næring for Norge, som skaper store verdier. Samtidig er plastbruken i bygg økt kraftig de siste årene og det er estimert at over 2,7 millioner tonn plast er akkumulert bare i byggene våre. Ved å kartlegge plastbruken kan næringen ta viktige grep for å kutte utslippene fra denne plasten. Vi ser fram til å få resultatene ut og ta funnene i bruk, sier Cecilie Lind, daglig leder i Handelens Miljøfond i en pressemelding.

Arbeidet med rapporten «Plastgjenvinning i bygg og anlegg i et sirkulært perspektiv» har vært ledet av en styringsgruppe nedsatt av NHP nettverket (Nasjonal handlingsplan for bygg- og anleggsavfall) og er finansiert gjennom bidrag fra Handelens Miljøfond.

Prosjektet er utført av Mepex Consult AS og Multiconsult AS med bistand fra Context AS. Rapporten har også kartlagt tilsetningsstoffer i forskjellige plastmaterialer.

– Undersøkelsen kartlegger over 40 ulike typer eller varianter av plast som brukes i ulik grad. Prosjektet har kartlagt plastprodukter i bygg og anlegg innen rør, isolasjon, vindu og profiler, takbelegg og andre produkter. Plastavfall er en fraksjon som veier lite, og det har derfor ikke vært så mye fokus på gjenvinning av plast fra bygg og anlegg. Derfor havner mye plastavfall ofte i restavfallscontaineren, sier Espen Mikkelborg i Mepex Consult i meldingen.

Det er forventet at mengden plastavfall fra bygg-og anleggsbransjen i Europa vil øke fra 1,7 millioner tonn i 2020 til 5 millioner tonn i 2050.

I Norge blir i dag under halvparten av plastavfallet som oppstår fra bygg og anlegg levert til materialgjenvinning.

Selv om cirka 11.000 tonn plastavfall fra bygg og anlegg blir sortert ut og levert til materialgjenvinning i henhold til offisiell statistikk, er det estimert at cirka 30.000-40.000 tonn plast genereres årlig, og mye av dette havner i restavfall og andre avfallskategorier.

– Det er derfor viktig å endre håndteringen av plastavfallet, og dette kan inkludere ombruk, kildesortering og gjenvinning av plast, som vil kunne telle positivt i et klimaregnskap. Plastprodukter tilsettes ulike tilsetningsstoffer, noe som gjør at produsentbaserte tilbaketakingsordninger vil gi best effekt på gjenvinningen, sier miljørådgiver Eirik Wærner i Multiconsult i en kommentar.

– Tidligere fantes det ingen samlet oversikt over plastbruk i norsk byggebransje, og gjennom dette arbeidet har vi samlet mye kunnskap. Det finnes mange forskjellige typer plastavfall og det er derfor utfordrende å sortere de forskjellige typene. Gjennom dette arbeidet har vi fått mer innsikt på området, sier Wærner videre.